Home / Nieuws / Pensioenseminar "Beschikbare premieregeling: probleem...

Pensioenseminar "Beschikbare premieregeling: probleem voor de werkgever?"

27/04/2009

Op 14 mei aanstaande organiseert CMS Derks Star Busmann een pensioenseminar met de titel "Beschikbare premieregeling: probleem voor de werkgever?". Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

De beschikbare premieregeling (officieel: premieovereenkomst) is een steeds vaker gebruikte vorm pensioenregeling. Maar naast die toegenomen populariteit heeft deze pensioenvorm ook in toenemende mate te kampen met kritiek.

Zo wordt in deze context de term "woekerpensioen" nogal eens genoemd. Daarmee doelt men op pensioenregelingen waarmee (te?) hoge kosten gemoeid zijn. Daarnaast zijn dit soort pensioenregelingen ook nog eens extra hard geraakt door alle recente economische ontwikkelingen.

Tijdens dit pensioenseminar zullen de volgende onderwerpen aan de orde worden gesteld:

- Hoe werkt de beschikbare premieregeling?
- Waarom heeft deze tegenwoordig veelal een teleurstellende opbrengst?
- Welke rol spelen de kosten in dit verband? Wat zijn die, wanneer zijn ze verschuldigd, voor wiens rekening komen deze en wie ontvangt de vergoeding?
- Welke problemen en aansprakelijkheids- en andere risico's levert de beschikbare premieregeling de werkgever op?
- Wat kan een werkgever doen om de problemen en risico's te beperken?

Bovenstaande onderwerpen zullen primair vanuit de civiel-juridische invalshoek besproken worden. Daarnaast zal een pensioenadviseur ingaan op de praktische gang van zaken en hoe één en ander concreet kan worden aangepakt.?

De ontvangst vindt plaats om 13.30 uur op ons kantoor in Utrecht en eindigt rond 16.30 uur.

Neem voor vragen contact op met:
Nicole Raeijmaeckers
030-21 21 151
nicole.raeijmaeckers@cms-dsb.com