Home / Nieuws / Riskante zaken: voldoet u aan merger control vere...

Riskante zaken: voldoet u aan merger control vereisten?

23/06/2009

Als u betrokken bent bij een fusie, overname, of het oprichten van een joint venture, kan de vierde editie van de CMS Guide to Merger Control in Europe 2009 u tijd en geld besparen.

Bijna alle Europese landen hebben fusiecontroleregimes ingevoerd. Overal in Europa leggen mededingingsautoriteiten steeds vaker zware boetes op aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zo legde de Europese Commissie onlangs een boete van € 20 miljoen op aan een bedrijf dat een fusie of overname had geëffectueerd zonder voorafgaande toestemming van Brussel. In sommige gevallen stellen de autoriteiten de goedkeuring van een fusie of overname uit omdat partijen niet aan de indieningsvereisten voldoen. In een paneldiscussie op de bijeenkomst van het International Competition Network (ICN) van 3 juni 2009 werd gesuggereerd dat het niet waarschijnlijk lijkt dat de mededingingsautoriteiten tijdens de economische crisis een mildere aanpak zullen volgen.

De CMS Guide to Merger Control in Europe 2009 is gebaseerd op de ervaring en expertise van CMS mededingingsadvocaten en anderen en biedt uitgebreide informatie en analyses met betrekking tot alle 44 Europese fusiecontroleregimes. Deze unieke gids beantwoordt vragen als:

 • Welke soorten transacties worden gedekt?
 • Vallen fusies tussen buitenlandse ondernemingen onder het regime?
 • Wat zijn de drempels?
 • Bij welke autoriteit moet de fusie worden aangemeld?
 • Is aanmelding verplicht of vrijwillig?
 • Bestaat een verplichting tot opschorting totdat goedkeuring is verkregen en kan daarvan worden afgeweken?
 • Wat is de inhoudelijke toets voor goedkeuring?
 • Wat zijn de procedurele termijnen?
 • Kunnen andere partijen worden betrokken en hoe wordt de vertrouwelijkheid beschermd?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wat zijn de gevolgen van:
  niet-indiening
  effectuering van een transactie ondanks de verplichting tot opschorting totdat goedkeuring is verkregen, en
  effectuering van een transactie ondanks een verbod?

Indien u meer wilt weten over de CMS Guide to Merger Control in Europe 2009 of uw eigen exemplaar wenst te bestellen, wordt u verzocht contact op te nemen met Robert Bosman, hoofd van de praktijkgroep Mededinging.

Juristen

Portret van Robert Bosman
Robert Bosman