Home / Nieuws / Toenemend vertrouwen in de Europese M&A-markt

Toenemend vertrouwen in de Europese M&A-markt

29/10/2013

Het vertrouwen in de Europese M&A-markt neemt toe, zo blijkt uit een studie van CMS en Mergermarket

M&A-managers in Europa zijn steeds optimistischer over de deal flow op het continent. Dit blijkt uit onderzoek onder 225 marktpartijen door het advocatenkantoor CMS en Mergermarket.

Bijna de helft van de respondenten (48%) verwacht dat het aantal fusies en overnames in Europa zal toenemen in het volgende jaar; slechts 10% verwacht een daling en de overige respondenten verwachten dat het aantal deals constant zal blijven.

Respondenten uit de Scandinavische landen (68%) en Centraal- en Oost-Europa (CEE), Rusland en de Oekraïne (64%) zijn het meest positief, terwijl respondenten op het Iberisch schiereiland het minst positief zijn, hoewel een kwart (24%) van hen nog steeds een toename van de activiteit verwacht. Duitstalige marktpartijen zijn ook positief, 52% verwacht een toename en geen van deze respondenten verwacht een daling van de M&A-activiteit.

Bijna een derde van de respondenten (29%) overweegt een overname, terwijl meer dan de helft (55%) zegt niet na te denken over overnames.

M&A-managers verwachten dat Noord-Europa het meest actief zal zijn met deals in het komende jaar, waarbij meer dan een kwart (28%) van de respondenten de Duitstalige landen als het meest actief aanwijst. De Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen naar verwachting op de tweede en derde plaats wat betreft hun M&A-activiteit.

Aan de koopzijde zal de deal flow naar verwachting worden gedreven door toegenomen interesse van buitenlandse kopers (62%), gevolgd door de beschikbaarheid van ondergewaardeerde targets (57%) en kapitaalkrachtige marktpartijen (52%). Aan de verkoopkant verwacht men dat het aantrekken van kapitaal voor expansie in snelgroeiende markten (69%) en noodgedwongen verkopen (68%) de grootste katalysatoren van deals zullen zijn.

De top vijf sectoren voor M&A zijn naar verwachting: TMT (41% van de respondenten), Energy, Mining and Utilities (38%), Industrials and Chemicals (37%); Pharma, Medical and Biotech (35%), en Financial Services (34%).

Azië en de Pacific staan op de eerste plaats als doelgebied voor Europese bedrijven die overnames overwegen buiten het continent (35% van de respondenten), gevolgd door Noord-Amerika (31%).

De meeste respondenten (82%) verwachten dat grensoverschrijdende transacties vanuit het buitenland naar Europa zullen toenemen in het komende jaar, waarbij bedrijven uit Azië (45%) en Noord-Amerika (40%) het meest actief zullen zijn.

Thomas Meyding, hoofd van de CMS Corporate Group, licht toe: “Ons onderzoek maakt duidelijk dat het vertrouwen terugkeert naar de Europese M&A-markt en veel van de fundamenten die ten grondslag liggen aan de markt zijn sterker dan zij enige tijd zijn geweest.

Het profiel van kopers in Europa blijft veranderen en we verwachten meer bewijs hiervoor te zien naar mate de M&A-activiteit aantrekt. Strategische investeerders met een sterke balans zijn actief in het middensegment van de markt. Nieuwe investeerdersgroepen uit Azië, in het bijzonder Chinese en Koreaanse, richten zich steeds meer op Europa voor hun uitbreidingsplannen. Russische en Amerikaanse investeerders zijn nu ook vaker actief dan ze in de afgelopen drie jaar zijn geweest, vooral in West-Europa.”

Helen Rodwell, M&A-specialist van CMS, zegt: “Hoewel er hernieuwde opwaartse druk op de markt is en hogere deal flow wordt verwacht, zijn kopers, en de banken die hen ondersteunen, nog steeds alert op risico’s. Elke verontrustende due diligence bevinding voorafgaand aan de ondertekening van een transactie kan een deal snel de das om doen, en de discrepantie tussen de verwachtingen van kopers en verkopers ten aanzien van de prijs blijft ook een fundamenteel obstakel.”

Ter zake van financiering verwacht het grootste deel van de respondenten (40%) dat de omstandigheden het komende jaar hetzelfde blijven. Bijna een derde (32%) denkt dat het verkrijgen van financiering iets makkelijker zal zijn, waarbij de Duitstalige landen, CEE, Rusland en Oekraïne, daarin het meeste vertrouwen hebben (52%) en de Scandinavische landen (40%).

Volgens de respondenten is de schuldencrisis de grootste bedreiging voor het Europese bedrijfsleven, gevolgd door de zwakke binnenlandse vraag.