Home / Nieuws / Toezichthouder voor algoritmes is 'kramp van deze...

Toezichthouder voor algoritmes is 'kramp van deze tijd'

21/06/2019

In het FD stelt Katja van Kranenburg (partner en hoofd van de Sectorgroep Technology, Media en Communications bij CMS) dat bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer zij algoritmes inzetten en dat een toezichthouder voor algoritmes onnodig is.

Op 20 juni debatteerde de Tweede Kamer over de noodzaak van toezicht op algoritmes die door de overheid worden ingezet. Een meerderheid in de Kamer stemde eerder al in met een motie van D66 en CDA hierover.

Wettelijk kader
"Natuurlijk moet kunstmatige intelligentie ethisch, transparant en uitlegbaar zijn, maar daar hebben we al wet- en regelgeving voor." Van Kranenburg noemt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als voorbeeld. Daarin staat onder meer dat geautomatiseerde besluitvorming alleen in uitzonderlijke gevallen mag. "De AVG geeft al veel invulling aan de manier waarop partijen met AI moeten werken, en daarvoor hebben we al een toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens."

Meer kennis van AI en gebruik van data
Van Kranenburg signaleert dat er meer kennis van AI en technologie nodig is: "Bedrijven moeten goed begrijpen welke data ze gebruiken en daar verantwoording over afleggen, zodat het controleerbaar is of er een vooroordeel in zat."

Bekijk het volledige artikel in het FD (inlog FD vereist)

Bekijk ook: AI Impact Assessmentvan ECP (Platform voor de InformatieSamenleving). Dit biedt bedrijven en de overheid naast het wettelijk kader ook bruikbare handvatten om met algoritmes aan de slag te gaan.

Juristen

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam