Home / Nieuws / Veranderingen door wetsvoorstel vierde tranche AW...

Veranderingen door wetsvoorstel vierde tranche AWB

29/06/2009

Dinsdag 23 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vierde tranche AWB aanvaard. De beoogde ingangsdatum is 1 juli a.s.

Belangrijkste veranderingen

Voor de belasting- en trustpraktijk is veruit de belangrijkste verandering, dat niet langer uitsluitend de klant beboet kan worden. Ook de medepleger en de feitelijk leidinggever kunnen een boete oplopen. De wet heeft geen terugwerkende kracht, wat betekent dat gedragingen van voor 1 juli geen boete voor de medepleger of de feitelijk leidinggever met zich mee kunnen brengen. Onder bepaalde omstandigheden kan het wel tot strafrechtelijke vervolging leiden, maar dat was altijd al zo.

Voor belastingadviseurs, interne belastingdirecteuren of voor trustdirecteuren gelden geen speciale regels. Door hun beroep zijn zij extra kwetsbaar, alleen al door de veelheid van zaken die zij doen. Wanneer zij "de aanmerkelijke kans aanvaarden" dat een aangifte fout wordt gedaan, zal hen dit vermoedelijk ook zwaar worden aangerekend, juist vanwege hun beroep. Dit geldt ook als zij feitelijk leiding geven aan dit gedrag, waarvan al sprake kan zijn als niet tijdig wordt ingegrepen om het gedrag te voorkomen of te stoppen.

Hoogte van de boete

De hoogte van de boete voor belastingadviseurs, interne belastingdirecteuren en andere betrokken dienstverleners wordt in belastingzaken afgeleid van de boete die aan de klanten kunnen worden opgelegd. De maximale boete is 100% van de te weinig geheven belasting. Er is (nog?) geen matigingsbeleid, waardoor er een enorme wanverhouding kan bestaan tussen het honorarium van de dienstverlener en de boete die de dienstverlener krijgt opgelegd.

De vierde tranche AWB geldt overigens voor alle bestuurlijke boetes. Naast beboeting door de fiscus kan men hierbij denken aan beboeting door de DNB of de AFM.

Interne procedures

Er is alle reden om met de nodige strengheid die (verbeterde) procedures te volgen. Wij verwachten dat na een aanloopperiode, waarin ook de Belastingdienst (en andere toezichthouders) zich moeten instellen op de vierde tranche AWB, de mogelijkheid gebruikt zal gaan worden om (ook) dienstverleners in ruime mate te beboeten. We willen graag iedereen erop attent maken, dat ze zich hiervoor niet te kwetsbaar maken.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de wet vierde tranche AWB, of wat die kan betekenen voor uw praktijk, neemt u dan contact met Dian Brouwer, advocaat strafrecht, of Rien van Dieren, fiscalist.

Juristen

Dian Brouwer
Dian Brouwer