Home / Nieuws / Werk van Rembrandt voor het eerst gevalideerd via...

Werk van Rembrandt voor het eerst gevalideerd via blockchain

19/04/2019

Een 17e eeuwse ets van Rembrandt is vereeuwigd met behulp van meerdere blockchains, zodat het werk voortaan beter beschermd is tegen kunstfraude. De validatie van Rembrandt’s ‘The Virgin and Child in the Clouds’ vond deze week plaats op locatie bij Douwes Fine Art, een van de oudste kunsthandels in Europa. Door kunstwerken via blockchain te valideren, zijn de objecten beter beschermd en kan de echtheid makkelijker en sneller worden vastgesteld. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen kunstfraude.

Het validatieproces was een samenwerking tussen expert en geregistreerd taxateur Evert Douwes en zijn zoon Evert-Anthony (eigenaren van het familiebedrijf Douwes Fine Art), Femke Stroucken (notaris en partner bij CMS) en Marnix van den Berg (medeoprichter van validatiebedrijf V-ID).

Blockchainmethode voor fysieke objecten
De unieke kenmerken van de ets zijn eerst met macrofotografie gedigitaliseerd. Deze foto’s zijn samen met andere kenmerken, zoals materiaal, formaten en historie van het werk, verzameld in een zogenoemd validatiebestand en opgeslagen in vier verschillende blockchains. Dankzij de blockchaintechniek kan iedere ontvanger van dit bestand binnen 5 seconden controleren of deze nog steeds exact hetzelfde is als toen het werd gevalideerd. Met de ingesloten macrofoto’s kunnen vervolgens de unieke details, zoals aanzetten, markeringen en streken worden vergeleken met het fysieke werk, om zo de echtheid te controleren. In principe kan deze methode op elk fysiek object, zoals diamanten, archeologische vondsten en bewijsmateriaal worden toegepast.

Innovatie in de kunstwereld
Evert Douwes is erg gecharmeerd van deze oplossing. "Voor de kunstwereld zijn innovaties als deze bijzonder en bestaat er tegelijkertijd ook enige scepsis. Innovatie is mooi maar er moet voor onze klanten ook echt een meerwaarde gecreëerd worden. Maar ik ben overtuigd dat het valideren via blockchain gaat helpen bij het bestrijden van kunstfraude." Evert-Anthony Douwes: "Niet alleen helpen wij hiermee kunstfraude tegen te gaan, de validatie in blockchain geeft ook meer waarde aan de expertise van het werk. Met deze digitalisatieslag verzamelen we alle informatie en kennis over een object en bundelen deze in één gevalideerd pdf-bestand. Een belangrijke stap; je moet er niet aan denken dat je je verzamelde kennis in bijvoorbeeld een brand verliest."

Derde partij is essentieel
Femke Stroucken (CMS): "Door bij dergelijke toepassingen aan de voorkant een bevoegdheidscontrole van partijen in te bouwen, wordt de betrouwbaarheid van informatie op de blockchain verhoogd. Het is immers van belang om te weten dat de persoon die een dergelijk certificaat afgeeft ook bevoegd is om dat te doen. In het validatieproces is daarom een essentiële rol voor de notaris weggelegd. Je kunt deze case vergelijken met het in depot nemen van een stuk bij de notaris. Wel moet bij de toepassing van blockchain extra rekening gehouden worden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming."

Blockchain en AVG
Marnix van den Berg (V-ID) vertelt hoe deze blockchainmethode zich verhoudt tot de privacyregels: "Blockchain is een manier om gebeurtenissen voor altijd op te slaan, waarbij het AVG-beginsel ‘het recht om vergeten te worden’ daarmee in sommige gevallen onuitvoerbaar zou lijken. Wij lossen dit op door data gedecentraliseerd te ‘stempelen’. Deze data is enkel benaderbaar door de bezitter van een bepaald type wachtwoord." Hij voegt tot slot toe: "Dit jaar staan de Rembrandt-werken natuurlijk centraal maar we kijken al uit naar het volgende project. 'De Zonnebloemen' en 'Meisje met de parel' hebben natuurlijk een geweldige aantrekkingskracht, maar ook een werk als 'Who is afraid of Red, Yellow and Blue' kan wel een validatieslag gebruiken. Dit soort projecten zijn de kers op de taart, de rest van de week zijn we vooral bezig met validatie van facturen, meetresultaten en diploma’s."

Juristen

Portret vanFemke Stroucken
Femke Stroucken
Partner
Amsterdam