Home / Nieuws / Wob niet van toepassing op de Reclassering

Wob niet van toepassing op de Reclassering

23/01/2015

De Stichting Reclassering Nederland is geen bestuursorgaan in de zin van de Awb, zo heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld op 13 januari 2015. De Wet openbaarheid bestuur is dan ook niet van toepassing op de werkzaamheden van de Stichting. Dit betekent dat de stichting niet verplicht is om stukken openbaar te maken naar aanleiding van een schriftelijk verzoek om informatie van een ieder (een zogenoemd 'Wob-verzoek').CMS heeft Stichting Reclassering Nederland in deze procedure succesvol bijgestaan. Nu de Stichting niet is bekleed met enig openbaar gezag, is zij geen bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 lid 1 onder b) van de Awb, zo oordeelde de rechtbank. Alleen indien een privaatrechtelijke rechtspersoon (zoals een stichting), een publiekrechtelijke bevoegdheid bezit tot het eenzijdig bepalen van de rechtspositie van anderen, is er sprake van openbaar gezag. Een dergelijke wettelijke bevoegdheid heeft de Stichting niet. Omdat de Stichting geen bestuursorgaan is, was er dan ook geen sprake van een voor een beroep vatbaar besluit en verklaarde de rechtbank Gelderland zich onbevoegd.De uitspraak is te raadplegen via deze link.