Home / Over ons / Algemene informatie

Algemene informatie

Belangrijke informatie over CMS Derks Star Busmann N.V.

Inschrijvingsnummers Handelsregister (KvK)
- Nederland: 30201194
- België: 0877.478.727

BTW-nummers
- Nederland: NL8140.16.479.B01
- België: BE 0877.478.727

Beroepsorganisaties
De Nederlandse advocaten, (kandidaat-)notarissen en belastingadviseurs van CMS Derks Star Busmann N.V. zijn ingeschreven bij hun respectieve beroepsorganisaties:

Nederlandse Orde van Advocaten
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Op de websites van deze beroepsorganisaties staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die op de desbetreffende beroepsgroep van toepassing zijn.

De advocaten van CMS Derks Star Busmann N.V. in België zijn aangesloten bij:

Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

De in Duitsland geregistreerde advocaten van CMS Derks Star Busmann N.V. zijn ingeschreven bij hun respectieve Duitse beroepsorganisaties:

Rechtsanwaltskammer Berlin
Rechtsanwaltskammer Köln

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
CMS Derks Star Busmann N.V. heeft haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via AON, Paalbergweg 2-4 te Amsterdam (Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam). De verzekering biedt een wereldwijde dekking.

Klachten
CMS Derks Star Busmann N.V. doet er alles aan om haar cliënten optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening en u dat niet hebt kunnen oplossen met de behandelaar van uw dossier. Wij verzoeken u dat te melden aan onze bestuursvoorzitter, de heer mr. Willem Hoorneman, via het e-mailadres bestuursbureau@cms-dsb.com. In overleg met u zullen we proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

 CMS klachtenregeling advocatuur (41 kB)

 CMS klachtenregeling notariaat (29 kB)

Identificatie- en meldplicht
CMS Derks Star Busmann N.V. is een juridische dienstverlener en is als zodanig gebonden aan wettelijke regels. Deze regels zien onder andere op een identificatie- en meldplicht.
Op grond van de Verordening op de advocatuur, uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van Advocaten, bestaat er voor advocaten een algemene verplichting hun cliënten te identificeren.
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bestaat er in bepaalde gevallen een identificatie- en meldplicht voor advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Meer informatie over de plichten uit de WWFT treft u in bijgaande brochure aan. Zie ook de sites van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Bureau Financieel Toezicht.

Brochure identificatie- en meldplicht CMS ( 336 kb)

Voorkomen tegenstrijdige belangen
Ter bescherming van de belangen van haar cliënten en die van de andere kantoren binnen de internationale CMS-organisatie, hanteert CMS Derks Star Busmann N.V. conflict of interest regels, om te voorkomen dat zich in een zaak tegenstrijdige belangen voordoen. Deze regels worden vanzelfsprekend toegepast voordat een nieuwe cliënt of een nieuwe zaak wordt geaccepteerd.