Home / Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

We zijn ons bewust van onze rol in het zakelijke en maatschappelijke verkeer. Ons beleid is erop gericht om deze rol zo goed mogelijk te vervullen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft daarom de voortdurende aandacht in al onze bedrijfsprocessen.

Waar mogelijk benutten wij talent en ons internationale netwerk. En we delen die middelen, om zo een positieve impact op de wereld te creëren. Dit doen we onder andere door die organisaties te steunen die sociale en economische uitdagingen aanpakken.

Wij hebben verschillende programma’s waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal staat, waaronder pro bono juridische dienstverlening, milieuprojecten, het steunen van goede doelen, het doen van vrijwilligerswerk en goed werkgeverschap.

  • Pro bono: omdat wij denken dat wij het verschil kunnen maken met datgene waar we het best in zijn. Wij ondersteunen goede doelenorganisaties pro bono of tegen tegen een gereduceerd tarief. Milieukwesties: wij hebben een intern beleid dat gericht is op behoud van het milieu. Denk aan reductie van afval, vermindering van energiegebruik en het minimaliseren van onze carbon footprint.
  • Goede doelen: onze vestigingen werken samen met hun lokale gemeenschappen om zo goede doelen te steunen en lokale kwesties aan te pakken.
  • Goed werkgeverschap: CMS streeft ernaar om een goed werkgever te zijn en beschouwt dit als vanzelfsprekend. Naast goede arbeidsvoorwaarden hechten wij veel waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden en het samen ondernemen van sociale activiteiten.

Pro Bono
CMS ondersteunt diverse projecten en instellingen in de vorm van donaties of in natura: door het verstrekken van juridische diensten of inzet van vrijwilligers.

Médecins Sans Frontières

CMS is een samenwerking aangegaan met Médecins Sans Frontières (MSF), ook wel bekend als Artsen zonder Grenzen.

De internationale medische humanitaire organisatie verleent medische noodhulp in gebieden die zijn getroffen door crises zoals oorlog of natuurrampen, wanneer het leven van mensen wordt bedreigd en zorgvoorzieningen zijn verwoest of wanneer er onvoldoende zorg is voor demografische groepen.

Naast het bieden van medische hulp, strijdt MSF ook voor de bescherming van de mensenrechten van vluchtelingen, vrouwen en kinderen en mensen wier gezondheid en welzijn in gevaar zijn.

De internationale en lokale medewerkers van MSF werken in ongeveer 70 verschillende landen: artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en logistiek personeel. Hun activiteiten zijn talrijk en divers: ze runnen klinieken, bouwen voedingscentra voor kinderen, starten vaccinatiecampagnes en voorzien vluchtelingen van medicijnen, schoon drinkwater, sanitair en dekens.

MSF biedt snelle en professionele hulp aan mensen in nood, ongeacht hun afkomst, religie of politieke oriëntatie. De organisatie is gebonden aan de principes van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. In 1999 ontving MSF de Nobelprijs voor de Vrede.

Voor meer informatie en het steunen van Médecins Sans Frontières, bezoek msf.org.

nederland-cares

NL Cares
CMS wil net als NL Cares de maatschappelijke betrokkenheid van de young professional vergroten. Dit doet NL Cares door het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met mensen uit kwetsbare groepen centraal staat. Zij sluiten niemand uit, maar richten zich vooral op de young professional. Deze doelgroep heeft vaak een volle agenda, en daardoor geen tijd om zich elke week te committeren aan vrijwilligerswerk. Daarnaast kan in de dagelijkse hectiek van het werkende bestaan het besef dat er méér is op de achtergrond raken. Bij NL Cares staat de ontmoeting voorop. Tijdens deze vrijwilligersactiviteiten maken de vrijwilliger en de kwetsbare groepen kennis met een andere wereld. Deze ontmoetingen verbreden perspectieven aan weerszijden. De impact van het contact en de dialoog is altijd tweezijdig. Wij geloven dat de ontmoeting geslaagd is als de ervaring van vrijwilligerswerk impact heeft op het doen, denken en handelen van zowel de young professional (de vrijwilliger), als de kwetsbare groepen.

www.nlcares.nl

Pro Bono Connect
CMS ondersteunt Pro Bono Connect. Wij stellen onze kennis en ons netwerk beschikbaar. Pro Bono Connect is dé bemiddelaar in Nederland tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en advocatenkantoren die gratis juridisch advies willen verlenen. In Angelsaksische landen is dit een bekend concept onder de naam public interest clearinghouse. Pro Bono Connect werd opgericht in november 2015 door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten na een uitvoerig onderzoek onder advocatenkantoren, maatschappelijke organisaties en buitenlandse clearinghouses. Zestien van Nederlands grootste advocatenkantoren ondersteunen Pro Bono Connect.

www.probonoconnect.nl

Nederlandse AI Coalitie

CMS is al vanaf de start, in oktober 2019, partner van de Nederlandse AI Coalitie. Katja van Kranenburg (partner bij CMS) is voorzitter van de Human Capital Groep van de coalitie. Over het belang van kennis over artificial intelligence (AI) in Nederland zegt Van Kranenburg: “AI zal zorgen voor grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen en behouden van een goed kennisniveau voor Nederland is noodzakelijk. Dat bereiken wij alleen als we gezamenlijk de krachten bundelen. De Human Capital Groep bevat alle ingrediënten om tot een versnelling van AI te komen.” De missie van de coalitie is dat Nederland een voorhoede positie krijgt op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. Honderden partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben zich bij de coalitie aangesloten.

Dutch Blockchain Coalition

In 2017 is CMS als kernpartner toegetreden tot de Dutch Blockchain Coalition, een initiatief van TU Delft, TNO en Ministerie van Economische Zaken. CMS onderzoekt de user cases van de coalitiegenoten op juridische aspecten en haalbaarheid en heeft meegewerkt aan een rapport over smart contracts. Samen met de partners worden blockchaintoepassingen uitgedacht en getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling en toepassing van blockchain in Nederland. Voor onze klanten doen wij hiermee relevante kennis op om hen te begeleiden bij de technologische ontwikkelingen.

https://www.dutchdigitaldelta.nl/blockchain

Contact:
Business Development & Operations
+31 30 2121 118
[email protected]