Home / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

‘Your World First’ - dat houdt in dat uw wereld, en de wereld van ons allemaal, bij ons centraal staat. We zijn ons bewust van onze rol in het zakelijke en maatschappelijke verkeer. Ons beleid is erop gericht om deze rol zo goed mogelijk te vervullen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft daarom de voortdurende aandacht in al onze bedrijfsprocessen.

Waar mogelijk benutten wij talent en ons internationale netwerk. En we delen die middelen, om zo een positieve impact op de wereld te creëren. Dit doen we onder andere door die organisaties te steunen die sociale en economische uitdagingen aanpakken.

Wij hebben verschillende programma’s waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal staat, waaronder pro bono juridische dienstverlening, milieuprojecten, het steunen van goede doelen, het doen van vrijwilligerswerk en goed werkgeverschap.

  • Pro bono: omdat wij denken dat wij het verschil kunnen maken met datgene waar we het best in zijn. Wij ondersteunen goede doelenorganisaties pro bono of tegen tegen een gereduceerd tarief. Milieukwesties: wij hebben een intern beleid dat gericht is op behoud van het milieu. Denk aan reductie van afval, vermindering van energiegebruik en het minimaliseren van onze carbon footprint.
  • Goede doelen: onze vestigingen werken samen met hun lokale gemeenschappen om zo goede doelen te steunen en lokale kwesties aan te pakken.
  • Goed werkgeverschap: CMS streeft ernaar om een goed werkgever te zijn en beschouwt dit als vanzelfsprekend. Naast goede arbeidsvoorwaarden hechten wij veel waarde aan ontwikkelingsmogelijkheden en het samen ondernemen van sociale activiteiten.

Ontdek meer