Home / Juristen / Alette de Groot
Alette-de-Groot-39-CMS-NL

Alette de Groot

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Alette de Groot is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
30/06/2020
‘He­laas: u bent ont­sla­gen, maar ge­luk­kig slechts voor een ge­deel­te’
27/01/2020
Ont­slag­recht op de schop door Wet ar­beids­markt in ba­lans
Whi­te­pa­per
14/01/2020
Ont­slag­be­scher­ming van werk­ne­mer die ar­beids­on­ge­schikt is
28/05/2019
Adi­eu en vaar­wel
Hoe be­ëin­digt u een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de tijd?
05/02/2019
Op op­roep, maar niet vrij­blij­vend