Home / People / Amajanti van de Beek
Portret van Amajanti Beek

Amajanti van de Beek

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Amajanti van de Beek is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor.

Zij is is actief in arbeidsrecht en sportrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

30/06/2021
Deelname aan het be­ge­lei­dings­team van turnsters géén ar­beids­voor­waar­de:...
Het Gerechtshof Arn­hem-Leeu­war­den heeft op 30 juni 2021 geoordeeld dat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) turn­trai­ner-coach Vincent Wevers toch niet hoeft voor te dragen als lid van het...
24/08/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Michiel van Dijk is als redactielid verbonden aan het Tijdschrift voor Sport & Recht. In de rubriek Ju­ris­pru­den­tie worden diverse uitspraken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bijdrage aan nummer...
11/06/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Michiel van Dijk is als redactielid verbonden aan het Tijdschrift voor Sport & Recht. In de rubriek Ju­ris­pru­den­tie worden diverse uitspraken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bijdrage aan nummer...
18/11/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Michiel van Dijk is als redactielid verbonden aan het Tijdschrift voor Sport & Recht. In de rubriek Ju­ris­pru­den­tie worden diverse uitspraken over sport en recht sa­men­ge­vat.Bij­gaand de bijdrage aan...
18/11/2019
Het sanctioneren van leden van sport­ver­e­ni­gin­gen wegens een gedraging in...
In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre leden van sport­ver­e­ni­gin­gen kunnen worden gestraft voor gedragingen in de privésfeer. In dit kader zullen allereerst de uit­gangs­pun­ten...
24/05/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Michiel van Dijk is als redactielid verbonden aan het Tijdschrift voor Sport & Recht. In de rubriek Ju­ris­pru­den­tie worden diverse uitspraken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bijdrage aan nummer...
11/12/2018
Maatregelen door sport­or­ga­ni­sa­ties voor sporters met een beperking
Mensen met een beperking hebben – net als ieder ander – recht om zelfstandig aan de samenleving deel te kunnen nemen, bijvoorbeeld door te kunnen sporten. Ook sport­or­ga­ni­sa­ties zullen in dit kader...
29/10/2018
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Michiel van Dijk is als redactielid verbonden aan het Tijdschrift voor Sport & Recht. In de rubriek Ju­ris­pru­den­tie worden diverse uitspraken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bijdrage aan nummer...
17/10/2018
Geen vrij­wil­li­ger, maar werknemer?!
In augustus 2018 kwa­li­fi­ceer­de de kan­ton­rech­ter Amsterdam de relatie tussen een ama­teur­voet­bal­ver­e­ni­ging en een Technisch Coördinator – die als vrijwilliger actief was voor de voet­bal­ver­e­ni­ging –...
21/06/2018
Straf­rech­te­lij­ke veroordeling voor overtreden sport- en spelregels?
Bijna een jaar geleden oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat een ama­teur­voet­bal­ler zich tijdens een voet­bal­wed­strijd schuldig had gemaakt aan mishandeling van een tegenspeler door het maken van een zo­ge­naam­de...
15/06/2018
Vrijwilliger of werknemer, sport­or­ga­ni­sa­ties let op!
Veel sport­or­ga­ni­sa­ties maken gebruik van vrij­wil­li­gers. Deze vrij­wil­li­gers zijn veelal zelfs onmisbaar voor sport­or­ga­ni­sa­ties. Maar wanneer is iemand nu eigenlijk vrijwilliger en wanneer is er sprake...
14/06/2018
Het royeren van leden: het juridisch kader
Het uitschelden van trainers, misdragingen bij wedstrijden of wangedrag van ouders. Helaas komen dit soort incidenten (regelmatig) voor binnen sport­ver­e­ni­gin­gen. Maar wanneer is dergelijk gedrag dusdanig...