Home / Juristen / Annelies Zwart
Portret van Annelies Zwart

Annelies Zwart

Advocaat

Contact
CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Frans

Annelies Zwart is werkzaam binnen de praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Annelies adviseert en procedeert onder meer in contractuele en verzekeringsrechtelijke geschillen.

Annelies is sinds 2019 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij bij EMN Expertise (regres en aansprakelijkheid) en bij de Rechtbank Midden-Nederland. 

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Nederlands recht (Privaatrecht), (Universiteit Utrecht)
Meer Minder

Feed

22/10/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
22/09/2020
Een re­de­lijk han­de­lend ver­ze­ke­raar: het ver­volg op het Maat­man-ar­rest
Op 18 au­gus­tus 2020 heeft het Ge­rechts­hof Den Haag ar­rest ge­we­zen in ver­volg op het zo­ge­noem­de Maat­man-ar­rest van de Ho­ge Raad van 5 ok­to­ber 2018. In het Maat­man-ar­rest ver­nie­tig­de de Ho­ge Raad het ar­rest...
27/02/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...