Home / People / Bas Baks
Portret vanBas Baks

Bas Baks

Partner
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Bas Baks werkt in de Praktijkgroep Insurance van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een focus op schades, waaronder bouw gerelateerde kwesties en D&O.

Bas heeft geadviseerd en geprocedeerd over uiteenlopende beroepsaansprakelijkheidskwesties, (het opstellen van) verschillende soorten verzekeringen en productaansprakelijkheid (recall, meldingenVWA, polis en regres). Hij heeft daarbij onder meer opgetreden voor verzekeraars en voor verschillende multinationals.

Naast procederen bij de civiele rechter heeft Bas ervaring in arbitrages, inclusief de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het NAI.

Hij is plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in Amsterdam geweest.

Bas is sinds 2000 advocaat. Eerst werkte hij als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam, daarna als advocaat/bedrijfsjurist bij een multinational in Eindhoven. Ook heeft hij enkele maanden stage gelopen binnen de praktijkgroep (Her-)Verzekering van CMS Cameron McKenna in Londen. In juni 2009 heeft hij de postacademische opleiding "Onderneming en aansprakelijkheid" van de Grotius Academie voltooid.

Meer Minder

"He has good technical core procedures but is also very pragmatic."

Chambers Europe, 2023

"Bas Baks, Annelies Zwart and Oskar van de Weijer – friendly, engaged, proactive in solving matters, high knowledge of the industry."

The Legal 500 EMEA, 2023

"His key strength is improvising, connecting and knowing how to get the job done."

Chambers Europe, 2022

"Pragmatic, has an eye for commercial issues and can bring the right people for a team together."

The Legal 500 EMEA, 2021

"Well experienced, realistic, pragmatic, focused on the goal of his client, and always ready to go."

Chambers Europe, 2021

Bas Baks is noted for his impressive cross-border practice, especially with London.

Chambers Europe, 2020

Relevante ervaring

 • Vertegenwoordigen van een universiteit in een geschil met (onder)aannemers, CAR- en opstalverzekeraars in verband met materiële schade aan nat geworden datakabels.
 • Procedures tussen opdrachtgevers en CAR-verzekeraars in verband met geschillen over defecte materialen/ontwerpfouten/uitvoeringsfouten.
 • Advies en procederen over dekkingsaspecten van verschillende D&O/Professional Indemnity claims
 • Advisering van een aannemer in een geschil met CARverzekeraars in verband met materiële schade aan slakken.
 • Opstellen CAR-polissen voor verzekeraars.
 • Advisering over aansprakelijkheids- en verzekeringsclausules in contracten in relatie tot bouwprojecten en projectfinanciering.
 • Adviseren van een universiteit inzake polisdekking van gevolgschade door schade aan een elektriciteitscentrale.
 • Adviseren van verschillende verzekeraars over specifieke dekkingsvraagstukken in relatie tot verschillende opstal-, Professional Indemnity- en CAR-polissen (zoals opzichtclausules, materiele schade, beredding, etcetera).
 • Procedures tussen verschillende aannemers en verzekeraars in verband met de aansprakelijkheid voor vertraagde bouwprojecten, en de achterliggende (Professional Indemnity) polisdekking.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Vereniging voor Verzekeringswetenschappen
 • Docent aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht voor de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Utrecht
 • Beurs Club Technische Verzekeringen (BCTV)
 • Causarie
Meer Minder

Awards & Rankings

 • Chambers Europe, 2023, Ranked in Insurance
 • The Legal 500 EMEA, 2023, Bas Baks is ranked Leading Individual
 • The Legal 500 EMEA, 2023, Bas Baks is Recommended
 • Who's Who Legal, 2023, Global Leader Insurance & Reinsurance
Meer Minder

Opleidingen

 • Onderneming en aansprakelijkheid, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

29/11/2023
2023 Insurance sector webinar programme
Notwithstanding the extraordinary times we’ve all been operating in, the insurance sector continues to deal with fast paced changes. Insurance companies should keep up with changing regulations and...
12/10/2023
Wetswijziging geeft verzekeringnemer recht op premierestitutie ondanks...
Wetswijziging artikel 7:930 lid 4 BW: onder bepaalde voorwaarden heeft een verzekeringnemer recht op premierestitutie wanneer de verzekeraar geen uitkering doet wegens precontractuele verzwijging.
12/10/2023
Dutch amendment gives insured right to premium refund despite pre-con­trac­tu­al...
As of 1 July 2023, a significant amendment has been made to Dutch insurance law in the Dutch Civil Code (DCC). In situations where the insurer is not obligated to make a payment due to pre-con­trac­tu­al...
25/07/2023
Dutch Supreme Court provides more clarity on when the two-month period...
Relevant legal provisions and introduction Article 7:928 paragraph 1 of the Dutch Civil Code (DCC) states that prior to entering into the insurance agreement, the policyholder has an obligation to disclose...
11/07/2023
CMS Insurance - Hoge Raad Alert
De Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad) is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. De arresten die de Hoge Raad wijst hebben veelal dan ook een grote impact op de juridische praktijk. In de CMS Insurance – Hoge Raad Alert signaleren wij alle voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke praktijk relevante arresten. Dit doen wij door middel van een korte si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de beslissing die de Hoge Raad hierin heeft genomen en een link naar de uitspraak zelf. Hiermee bent u altijd up-to-date en bij vragen kunt u gerust contact opnemen met onze advocaten.
06/06/2023
Insurance Day
ESG als strategische prioriteit In relatief korte tijd is ESG uitgegroeid tot een strategische prioriteit op bestuursniveau, zowel voor ondernemingen, in de politiek als in het publieke debat. Ook binnen...
19/05/2023
Ten things every insurer should know
The insurance industry is a major component of the global economy, operating internationally, to protect people and businesses against a wide range of risks. Establishing and operating an insurance business...
20/04/2023
Seminar: Pro­duct­vei­lig­heid en -aan­spra­ke­lijk­heid
Het is niet de vraag óf het gebeurt maar wanneer: een probleem met product- of voed­sel­vei­lig­heid.    Pro­duct­vei­lig­heid is en blijft daarmee een actueel en belangrijk thema, zowel voor bedrijven als...
12/04/2023
CMS gerankt in de nieuwe Legal 500 EMEA
De nieuwste rankings van de Legal 500 Europe, Middle East & Africa (EMEA) zijn uit. Wij danken onze cliënten voor hun vertrouwen in ons en hun feedback. Onze advocaten worden beschreven als 'personal...
16/03/2023
Rankings Chambers Europe 2023 bekend
De nieuwe rankings van Chambers Europe zijn gepubliceerd. We danken onze cliënten voor hun vertrouwen in ons en hun feedback.De volgende praktijkgroepen van CMS in Nederland zijn gerankt:Corporate/M&AInsuranceLife...
16/03/2023
Actualiteiten Ver­ze­ke­rings­recht
Tijdens dit webinar behandelen wij de belangrijkste, recente, ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke uitspraken van de Hoge Raad, Rechtbank en Hof. On­der­wer­pen die bijvoorbeeld aan bod zullen komen zijn (op­zet­te­lij­ke)...
24/11/2022
Actualiteiten Aan­spra­ke­lijk­heid, Verzekering & Schade (AVS 2022)
CMS nodigt u graag uit om deel te nemen aan het jaarlijkse eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Verzekering & Schade (AVS 2022) op donderdag 24 november 2022. Tijdens dit evenement praten wij...