Home / Juristen / Bas Baks
De foto van Bas Baks

Bas Baks

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Bas Baks werkt in de Praktijkgroep Insurance van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht met een focus op schades, waaronder bouw gerelateerde kwesties en D&O.

Bas heeft geadviseerd en geprocedeerd over uiteenlopende beroepsaansprakelijkheidskwesties, (het opstellen van) verschillende soorten verzekeringen en productaansprakelijkheid (recall, meldingenVWA, polis en regres). Hij heeft daarbij onder meer opgetreden voor verzekeraars en voor verschillende multinationals.

Naast procederen bij de civiele rechter heeft Bas ervaring in arbitrages, inclusief de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het NAI.

Hij is plaatsvervangend griffier bij de Raad van Discipline in Amsterdam geweest.

Bas is sinds 2000 advocaat. Eerst werkte hij als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam, daarna als advocaat/bedrijfsjurist bij een multinational in Eindhoven. Ook heeft hij enkele maanden stage gelopen binnen de praktijkgroep (Her-)Verzekering van CMS Cameron McKenna in Londen. In juni 2009 heeft hij de postacademische opleiding "Onderneming en aansprakelijkheid" van de Grotius Academie voltooid.

Meer Minder

Global Leader - Insurance & Reinsurance

Who’s Who Legal, 2020

‘Personally, I prefer to work with Bas Baks. He is an excellent lawyer with a great eye for detail but with a healthy level of pragmatism. By keeping things simple and focusing on the end goal, Bas is able to take control over situations in the short-term. During client meetings Bas sometimes observes for a while and then comes back with great analysis but without spending too many words or too much time on it. Bas really is a professional and stands out in this area.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Bas Baks is noted for his impressive cross-border practice, especially with London.

Chambers Europe, 2020

Bas Baks is recommended.

The Legal 500, 2019

"Very user-friendly and has a positive outlook on life, which is reflected in his work product."

Chambers Europe, 2019

Relevante ervaring

 • Vertegenwoordigen van een universiteit in een geschil met (onder)aannemers, CAR- en opstalverzekeraars in verband met materiële schade aan nat geworden datakabels.
 • Procedures tussen opdrachtgevers en CAR-verzekeraars in verband met geschillen over defecte materialen/ontwerpfouten/uitvoeringsfouten.
 • Advies en procederen over dekkingsaspecten van verschillende D&O/Professional Indemnity claims
 • Advisering van een aannemer in een geschil met CARverzekeraars in verband met materiële schade aan slakken.
 • Opstellen CAR-polissen voor verzekeraars.
 • Advisering over aansprakelijkheids- en verzekeringsclausules in contracten in relatie tot bouwprojecten en projectfinanciering.
 • Adviseren van een universiteit inzake polisdekking van gevolgschade door schade aan een elektriciteitscentrale.
 • Adviseren van verschillende verzekeraars over specifieke dekkingsvraagstukken in relatie tot verschillende opstal-, Professional Indemnity- en CAR-polissen (zoals opzichtclausules, materiele schade, beredding, etcetera).
 • Procedures tussen verschillende aannemers en verzekeraars in verband met de aansprakelijkheid voor vertraagde bouwprojecten, en de achterliggende (Professional Indemnity) polisdekking.
Meer Minder

Opleidingen

 • Onderneming en aansprakelijkheid, Grotius Academie
 • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Verzekeringswetenschappen
 • Docent aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht voor de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Utrecht
 • Beurs Club Technische Verzekeringen (BCTV)
 • Causarie
Meer Minder

Feed

Toon alleen
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
26 november 2020
We­bi­nar Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de Deel 2/2
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de. Hier­in pra­ten de ad­vo­ca­ten van CMS u bij over de be­lang­rijk­ste Ho­ge Raad ar­res­ten van het af­ge­lo­pen jaar bin­nen het ver­ze­ke­rings­rec
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
19 november 2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de Deel 1/2
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de. Hier­in pra­ten de ad­vo­ca­ten van CMS u bij over de be­lang­rijk­ste Ho­ge Raad ar­res­ten van het af­ge­lo­pen jaar bin­nen het ver­ze­ke­rings­rec
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
12 maart 2020
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
16/03/2018
Aan­dachts­pun­ten bij het ne­men van re­gres
14/02/2018
Suc­ces­vol se­mi­nar 'Pro­duct­vei­lig­heid: Op naar een duur­zaam al­ter­na­tief!'...