Home / Juristen / Bob van Zijl
De foto van Bob van Zijl

Bob van Zijl

Counsel
Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Bob van Zijl is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor. Zijn kennis en ervaring spitst zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht in brede zin.

Zijn aandachtsgebieden betreffen onder meer: nationale en internationale joint ventures, fusies en overnames, venture capital, beleggingsinstellingen, corporate governance, reorganisaties en splitsingen, zekerheden en werknemersparticipatieplannen.

De cliënten van Bob zijn met name middelgrote en grote ondernemingen en instellingen. Een aanzienlijk gedeelte van zijn cliënten behoort tot de sectoren retail, duurzame energie, technologie en media, vastgoedontwikkeling en venture capital. Daarnaast richt Bob zich op familieondernemingen.

Bob heeft de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht succesvol afgerond.

Meer Minder

‘Bob van Zijl delivers quick and accurate corporate support when needed.’

The Legal 500 EMEA, 2020

Relevante ervaring

  • Adviseerde Curetis bij haar IPO aan Euronext Amsterdam en Brussel
  • Adviseerde Logistic Capital Partners bij de realisatie van een distributiecentrum voor Primark
  • Adviseerde Delin bij de structurering en aankoop van diverse distributiecentra
Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Meer Minder

Feed

Toon alleen
10 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Ar­kes­sa bij de aan­koop van Sim Ser­vi­ces
07 juli 2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
24 juni 2020
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van Itan­nex
08 juni 2020
CMS ad­vi­seert Byn­der bij de aan­koop van We adapt
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
12 maart 2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
01/11/2019
CMS ad­vi­seert Green Gi­raf­fe bij joint ven­tu­re met Dai­wa Se­cu­ri­ties
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen