Home / Juristen / Brigitta Jakic
Brigitta-Jakic-CMS-NL

Brigitta Jakic

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Croatian, Engels, Duits

Brigitta Jakic is werkzaam binnen de Praktijkgroep Corporate Litigation van CMS. Zij adviseert en procedeert voor (inter)nationale cliënten op het terrein van corporate litigation, (commercieel)contractenrecht, insolventierecht, handels- en ondernemingsrecht en arbitrage.

Brigitta is afgestudeerd aan Tilburg University in 2014 en is sinds juni 2014 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Ondernemingsrecht, Grotius Academie (postgraduate degree)
  • International Business Law, Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Oprichter en bestuurslid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten
Meer Minder

Feed

Toon alleen
01/04/2019
Bri­git­ta Ja­kic wint Young Ta­lent Award | Ad­vo­ca­tie
02 juni 2020
CMS Ex­pert Gui­de to In­ter­na­ti­o­nal Ar­bi­tra­ti­on
This CMS Ex­pert Gui­de con­tains an over­view of in­ter­na­ti­o­nal ar­bi­tra­ti­on prac­ti­ce and chap­ters on the law and prac­ti­ce of ar­bi­tra­ti­on in ju­ris­dic­ti­ons co­ver­ed.
05/11/2018
Bri­git­ta Ja­kic ver­ko­zen tot Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat
07/03/2018
De mars naar een mo­dern be­wijs­recht
21/07/2016
De (be­perk­te) mo­ge­lijk­he­den van mul­ti­bank­be­slag