Home / Juristen / Britt Straat

Britt Straat

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Britt Straat is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor.

Zij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Britt adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen en corporate house keeping. Zij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master notarieel recht, Universiteit Leiden
  • Master civiel recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor notarieel recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Meer Minder

Expertise