Home / People / Britt Straat
Portret van Britt Straat

Britt Straat

Kandidaat-notaris

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Britt Straat is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor.

Zij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Britt adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen en corporate house keeping. Zij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master notarieel recht, Universiteit Leiden
  • Master civiel recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor notarieel recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Meer Minder

Expertise

Feed

17/06/2022
CMS ad­vi­seert Ze­hn­der Group bij koop aan­de­len in Fil­tech
CMS heeft Ze­hn­der Group, een aan­bie­der van in­door kli­maat­op­los­sin­gen ge­no­teerd aan de Zwit­ser­se beurs, ge­ad­vi­seerd bij de koop van de aan­de­len in Fil­tech. Fil­tech is pro­du­cent van lucht­fil­ters en een...
04/03/2022
Re­ac­tie op con­sul­ta­tie wets­voor­stel im­ple­men­ta­tie richt­lijn grens­over­schrij­den­de...
Op 7 fe­bru­a­ri 2022 is een wets­voor­stel ter im­ple­men­ta­tie van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn in­za­ke grens­over­schrij­den­de om­zet­tin­gen, fu­sies en split­sin­gen ge­pu­bli­ceerd. CMS ad­vi­seert in de prak­tijk veel in­za­ke...