Home / People / Cecilia van der Weijden
Portret van Cecilia Weijden

Cecilia van der Weijden

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Engels, Duits, Chinees

Cecilia is advocaat-partner in de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en geeft leiding aan het Nederlandse Energy & Climate Change team. Zij richt zich op de energiesector. Al meer dan vijftien jaar adviseert zij de energiesector ten aanzien van een breed scala van corporate en regulatory aspecten, waaronder fusies en overnames en de ontwikkeling en (project)financiering van (duurzame) energieprojecten.

Als M&A-advocaat kwam Cecilia eind jaren '90 in aanraking met de energiesector toen zich daar een fusiegolf voordeed. Vervolgens breidde haar praktijk zich uit met de advisering ten aanzien van projecten voor conventionele en duurzame energieopwekking. Tegenwoordig heeft Cecilia's praktijk een sterke focus op duurzame energie (on- en offshore wind, zon, biomassa en biogas).

Cecilia heeft geadviseerd ten aanzien van een groot aantal innovatieve projecten, zoals het eerste Nederlandse offshore wind park (OWEZ), de participatie van'launching customers' in de GATE LNG Terminal, de succesvolle deelname van Ørsted (voorheen DONG Energy) aan de eerste Nederlandse offshore wind tender, de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste Nederlandse zonnepark en de totstandkoming van twee grote corporate PPAs door global tech bedrijven.

Cecilia is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energie Recht (NEvER) en de Nederlandse Vereniging voor Wind Energie (NWEA). Zij publiceert regelmatig over ontwikkelingen binnen de energiesector en is redacteur van de CMS Guide to Offshore Wind in North West Europe.

Cecilia wordt in Chambers en Legal 500 door cliënten geroemd voor haar werk en ontving een Client Choice Award 2018 in de categorie Energy & Natural Resources voor uitmuntende client service.

Meer Minder

"Cecilia is great to work with."

Chambers Europe, 2023

"Cecilia van der Weijden stands out because of her professionality, dedication and problem-solving skills."

The Legal 500 EMEA, 2023

"Especially Cecilia van der Weijden is one of the best energy lawyers in the market."

The Legal 500 EMEA, 2023

"Cecilia van der Weijden’s attitude and composure is apt and professional, always finding a solution no matter the situation, due to her excellent communication skills and professional expertise."

The Legal 500 EMEA, 2023

"I appreciate Cecilia’s deep knowledge and experience of the energy industry, and her practical and commercial approach that fits the needs of our business."

The Legal 500 EMEA, 2022

"Cecilia has a keen eye for understanding what sort of support is needed."

Chambers Europe, 2022

"Stands out due to her in-depth knowledge, her professionalism and her exquisite communication and language skills."

The Legal 500 EMEA, 2021

"Very practical and can close a deal in a shorter time than you expect."

The Legal 500 EMEA, 2021

"A strong energy lawyer," according to interviewees."

Chambers Europe, 2021

"Cecilia van der Weijden is a smart, capable, and considerate M&A lawyer. She knows how to navigate negotiations and eloquently control winning positions. Her management of due diligence processes and promptly staying on top of deal topics demonstrates her decade plus of experience in the Dutch market. She is available for adhoc discussions and provides relevant negotiation tactics. She knows how to trouble shoot if/when issues present themselves."

The Legal 500 EMEA, 2020

"Recognised for her experience handling M&A and investments into energy projects, particularly the renewable sector."

Chambers Europe, 2020

She addresses client concerns immediately and stays informed on all topics”, adding: "She knows how to see deals through and doesn't waste time.

Chambers Europe, 2020

Relevante ervaring

 • Advisering van Partners Group ten aanzien van de acquisitie van een substantieel belang in de ProjectCo die beschikt over de projectrechten voor Nederlands offshore windpark Borssele III/IV (Verkopers: Shell, MVOW en Eneco).
 • Advisering van WIRCON GmbH ten aanzien van de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het (destijds) grootste Nederlandse zonnepark, SunPort Delfzijl.
 • Advisering van Ørsted ten aanzien van de eerste en tweede offshore wind tender van de Nederlandse overheid ten aanzien van wind energie gebied Borssele.
 • Advisering van Microsoft ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met Vattenfall teneinde haar Nederlandse data centers te voorzien van duurzame energie afkomstig van het door Vattenfall te bouwen windpark Wieringermeer.
 • Advisering van Tesla ten aanzien van haar contracten voor de ontwikkeling,   bouw en installatie van de Powerpack (batterij voor industrieel gebruik) en de Powerwall (batterij voor consumenten gebruik) en daarmee gerelateerde registraties en vergunningseisen.
 • Advisering van Duitse wind turbine fabrikant ENERCON GmbH ten aanzien van de acquisitie van Nederlandse wind turbine fabrikant Lagerwey.
 • Advisering van een global tech bedrijf (vertrouwelijk) ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met ENECO teneinde haar Nederlandse faciliteiten te voorzien van duurzame energie.
 • Advisering van nationale en internationale ontwikkelaars en investeerders in zonneparken (vertrouwelijk) ten aanzien van de SDE+ subsidie en verschillende project overeenkomsten, waaronder PPAs, aansluit- en transportovereenkomsten en overeenkomsten met het oog op het zekerstellen van de juiste grondrechten.
 • Advisering van Low Carbon ten aanzien van een overeenkomst voor de verlening van ontwikkelingsdiensten voor de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken en -daken.
 • Advisering van PRISMA European Capacity Platform GmbH en haar aandeelhouders (Europese TSOs) ten aanzien van regulatoire implicaties van de ontwikkeling van nieuwe diensten op haar handelsplatform.
 • Advisering van de Nederlandse Spoorwegen (NS) ten aanzien van een overeenkomst met Fudura voor meet- en administratieve diensten met betrekking tot de afname van elektriciteit, gas en warmte. 
 • Advisering van EPEX SPOT SE, EEG AG en Powernext SA ten aanzien van een fusie met APX Group en de daaropvolgende integratie om te komen tot één energie beurs voor Centraal West Europa en de UK.
 • Advisering van een consortium onder leiding van Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited (CKI) ten aanzien van de koop van afvalverwerkingsbedrijf AVR Afvalverwerking B.V. (AVR) van Van Gansewinkel. De koopprijs bedroeg € 943.7 miljoen.
Meer Minder

Awards & Rankings

 • Chambers Europe, 2023, Ranked in Energy & Natural Resources: Transactional
 • Chambers Europe, 2023, Ranked in Energy & Natural Resources: Regulatory
 • The Legal 500 EMEA, 2023, Cecilia van der Weijden is Recommended
 • Who's Who Legal, 2023, Global Leader in Energy - Oil & Gas
 • Women in Business Law Award EMEA, 2020, Best in Energy, Natural Resources, and Mining Lawyer of the Year
Meer Minder

Opleidingen

 • Internationale betrekkingen (internationaal economisch recht, Johns Hopkins University, VS
 • Nederlands recht (ondernemings- en privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
 • Chinese taal, Xiamen University, China
 • Sinologie, Universiteit Leiden
Meer Minder

Cecilia van der Weijden is Partner en geeft leiding aan het Energy & Climate Change sectorteam van CMS Nederland. Zij richt zich op de energiesector. Al meer dan vijftien jaar adviseert zij de energiesector ten aanzien van een breed scala van corporate en regulatory aspecten, waaronder fusies en overnames en de ontwikkeling en (project)financiering van (duurzame) energieprojecten.

Als M&A-advocaat kwam Cecilia eind jaren '90 in aanraking met de energiesector toen zich daar een fusiegolf voordeed. Vervolgens breidde haar praktijk zich uit met de advisering ten aanzien van projecten voor conventionele en duurzame energieopwekking. Tegenwoordig heeft Cecilia's praktijk een sterke focus op duurzame energie (on- en offshore wind, zon, biomassa en biogas).

Cecilia heeft geadviseerd ten aanzien van een groot aantal innovatieve projecten, zoals het eerste Nederlandse offshore wind park (OWEZ), de participatie van 'launching customers' in de GATE LNG Terminal, de succesvolle deelname van Ørsted (voorheen DONG Energy) aan de eerste Nederlandse offshore wind tender, de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste Nederlandse zonnepark en de totstandkoming van twee grote corporate PPAs door global tech bedrijven.

Cecilia is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energie Recht (NEvER) en de Nederlandse Vereniging voor Wind Energie (NWEA). Zij publiceert regelmatig over ontwikkelingen binnen de energiesector en is redacteur van de CMS Guide to Offshore Wind in North West Europe.

Cecilia wordt in Chambers en Legal 500 door cliënten geroemd voor haar werk en ontving een Client Choice Award 2018 in de categorie Energy & Natural Resources voor uitmuntende client service.

Meer Minder

Opleidingen

 • Internationale betrekkingen (internationaal economisch recht), Johns Hopkins University, VS
 • Nederlands recht (ondernemings- en privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
 • Chinese taal, Xiamen University, China
 • Sinologie, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

14/09/2023
Energy Transition 2023
As the world seeks to balance energy security and af­for­da­bi­li­ty with the broadly agreed imperative to address carbon emissions, this report seeks to provide a timely update on how major oil and gas companies are navigating the energy transition based on an analysis of their published data.
12/04/2023
CMS gerankt in de nieuwe Legal 500 EMEA
De nieuwste rankings van de Legal 500 Europe, Middle East & Africa (EMEA) zijn uit. Wij danken onze cliënten voor hun vertrouwen in ons en hun feed­back. On­ze advocaten worden beschreven als 'personal...
16/03/2023
Rankings Chambers Europe 2023 bekend
De nieuwe rankings van Chambers Europe zijn ge­pu­bli­ceerd. We danken onze cliënten voor hun vertrouwen in ons en hun feedback.De volgende prak­tijk­groe­pen van CMS in Nederland zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
23/11/2022
The role of hydrogen in ensuring European energy security
Recent geopolitical events have elevated energy security to the forefront of European govern­ments’ concerns, both in terms of ensuring independent supply and predictable prices for the consumer. Could hydrogen be an answer to European challenges related to energy security? What role can hydrogen play in the twin aims of de­car­bo­ni­za­ti­on as well as securing energy in­de­pen­den­ce? We invite you to join the next CMS panel discussion focusing on different aspects of the hydrogen value chain - production, trans­porta­ti­on, and cer­ti­fi­ca­ti­on, and how each of these address the aim of securing energy supplies to European cus­to­mers.The panel will be moderated by Dalia Majum­der-Rus­sell, Partner in the CMS Energy & Climate Change team and will include the following ex­perts:Pau­la Maria Auer-Saupe, Vice President Climate Action Cer­ti­fi­ca­ti­on, TÜV SÜD AGHelmie Botter, Manager Business Development Hydrogen, GasunieWill Lochhead, Deputy Director, Head of Industrial Carbon CaptureThis online event is aimed at investors, spon­sors/de­vel­o­pers, lenders and advisers actively involved in and considering entering into the hydrogen market.The session will last 60 minutes and will be held in English.
14/11/2022
Energy storage trends – Spotlight on the Netherlands
In order to meet its ambitious CO2 reduction targets and minimise the country’s dependence on Russian fossil fuels, the Netherlands is now more focused than ever in the development of battery elec­tri­ci­ty...
11/11/2022
Overzicht ESG-in­ter­views
ESG: En­vi­ron­men­tal, Social & Governance
11/11/2022
Duurzaam Vastgoed
ESG: En­vi­ron­men­tal, Social & Governance
11/11/2022
Dutch court dismisses exception for the assessment of nitrogen impact in...
Nature reserves in the Netherlands are overloaded with nitrogen, due to nitrogen emissions caused by, among other things, livestock farms and traffic exhaust fumes. In order to protect nature reserves...
03/11/2022
Case law alert: Nitrogen exception for the construction phase was unlawful
Nature reserves in the Netherlands are overloaded with nitrogen, due to nitrogen emissions caused by, among others, livestock farms and traffic exhaust fumes. In order to protect nature reserves, European...
07/09/2022
Netherlands to develop national legislation for the Dutch hydrogen market
At this moment about 165 projects for green hydrogen are under development in the Netherlands, which – according to TKI New Gas – is an increase of 25% compared to last year. As a result, project...
28/07/2022
In­ter­na­ti­o­naal CMS-team adviseert Brits-Duits € 2,8 miljard in­ter­con­nec­tor-pro­ject...
NeuConnect heeft, samen met een consortium van meer dan 20 nationale en in­ter­na­ti­o­na­le banken en financiële in­stel­lin­gen, financial close bereikt voor het Neu­Con­nect-in­ter­con­nec­tor­pro­ject met een in­ves­te­rings­vo­lu­me...
13/07/2022
CMS adviseert Scan Global Logistics bij de aankoop van Gelders Forwarding
CMS en Bech Bruun hebben Scan Global Logistics, een wereldwijd opererende aanbieder van lo­gis­tiek­dien­sten, geadviseerd in verband met de aankoop van Gelders Forwarding. Gelders Forwarding is een on­der­ne­ming...