Home / Juristen / Cecilia van der Weijden
De foto van Cecilia Weijden

Cecilia van der Weijden

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Engels, Duits, Chinees

Cecilia is advocaat-partner in de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en geeft leiding aan het Nederlandse energieteam. Zij richt zich op de energiesector. Al meer dan vijftien jaar adviseert zij de energiesector ten aanzien van een breed scala van corporate en regulatory aspecten, waaronder fusies en overnames en de ontwikkeling en (project)financiering van (duurzame) energieprojecten.

Als M&A-advocaat kwam Cecilia eind jaren '90 in aanraking met de energiesector toen zich daar een fusiegolf voordeed. Vervolgens breidde haar praktijk zich uit met de advisering ten aanzien van projecten voor conventionele en duurzame energieopwekking. Tegenwoordig heeft Cecilia's praktijk een sterke focus op duurzame energie (on- en offshore wind, zon, biomassa en biogas).

Cecilia heeft geadviseerd ten aanzien van een groot aantal innovatieve projecten, zoals het eerste Nederlandse offshore wind park (OWEZ), de participatie van'launching customers' in de GATE LNG Terminal, de succesvolle deelname van Ørsted (voorheen DONG Energy) aan de eerste Nederlandse offshore wind tender, de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste Nederlandse zonnepark en de totstandkoming van twee grote corporate PPAs door global tech bedrijven.

Cecilia is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energie Recht (NEvER) en de Nederlandse Vereniging voor Wind Energie (NWEA). Zij publiceert regelmatig over ontwikkelingen binnen de energiesector en is redacteur van de CMS Guide to Offshore Wind in North West Europe.

Cecilia wordt in Chambers en Legal 500 door cliënten geroemd voor haar werk en ontving een Client Choice Award 2018 in de categorie Energy & Natural Resources voor uitmuntende client service.

Meer Minder

"Cecilia van der Weijden is a corporate finance expert who heads the CMS energy practice. She advises on a broad range of projects especially in the renewables sectors together with regulatory regimes."

The Legal 500, 2019

Transactional lawyer Cecilia van der Weijden is praised as "brilliant and very efficient"

Chambers Europe, 2018

Relevante ervaring

 • Advisering van Partners Group ten aanzien van de acquisitie van een substantieel belang in de ProjectCo die beschikt over de projectrechten voor Nederlands offshore windpark Borssele III/IV (Verkopers: Shell, MVOW en Eneco).
 • Advisering van WIRCON GmbH ten aanzien van de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het (destijds) grootste Nederlandse zonnepark, SunPort Delfzijl.
 • Advisering van Ørsted ten aanzien van de eerste en tweede offshore wind tender van de Nederlandse overheid ten aanzien van wind energie gebied Borssele.
 • Advisering van Microsoft ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met Vattenfall teneinde haar Nederlandse data centers te voorzien van duurzame energie afkomstig van het door Vattenfall te bouwen windpark Wieringermeer.
 • Advisering van Tesla ten aanzien van haar contracten voor de ontwikkeling,   bouw en installatie van de Powerpack (batterij voor industrieel gebruik) en de Powerwall (batterij voor consumenten gebruik) en daarmee gerelateerde registraties en vergunningseisen.
 • Advisering van Duitse wind turbine fabrikant ENERCON GmbH ten aanzien van de acquisitie van Nederlandse wind turbine fabrikant Lagerwey.
 • Advisering van een global tech bedrijf (vertrouwelijk) ten aanzien van een zgn. Power Purchase Agreement (PPA) met ENECO teneinde haar Nederlandse faciliteiten te voorzien van duurzame energie.
 • Advisering van nationale en internationale ontwikkelaars en investeerders in zonneparken (vertrouwelijk) ten aanzien van de SDE+ subsidie en verschillende project overeenkomsten, waaronder PPAs, aansluit- en transportovereenkomsten en overeenkomsten met het oog op het zekerstellen van de juiste grondrechten.
 • Advisering van Low Carbon ten aanzien van een overeenkomst voor de verlening van ontwikkelingsdiensten voor de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken en -daken.
 • Advisering van PRISMA European Capacity Platform GmbH en haar aandeelhouders (Europese TSOs) ten aanzien van regulatoire implicaties van de ontwikkeling van nieuwe diensten op haar handelsplatform.
 • Advisering van de Nederlandse Spoorwegen (NS) ten aanzien van een overeenkomst met Fudura voor meet- en administratieve diensten met betrekking tot de afname van elektriciteit, gas en warmte. 
 • Advisering van EPEX SPOT SE, EEG AG en Powernext SA ten aanzien van een fusie met APX Group en de daaropvolgende integratie om te komen tot één energie beurs voor Centraal West Europa en de UK.
 • Advisering van een consortium onder leiding van Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited (CKI) ten aanzien van de koop van afvalverwerkingsbedrijf AVR Afvalverwerking B.V. (AVR) van Van Gansewinkel. De koopprijs bedroeg € 943.7 miljoen.
Meer Minder

Opleidingen


 • Internationale betrekkingen (internationaal economisch recht, Johns Hopkins University, VS
 • Nederlands recht (ondernemings- en privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
 • Chinese taal, Xiamen University, China
 • Sinologie, Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

Toon alleen
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij...
13/11/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber 2019
Jan 2018
CMS Re­ne­wa­bles gui­de
A Sec­tor In Tran­si­ti­on
13/08/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li 2019
21/06/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - mei 2019
21/05/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - maart - april 2019
08/05/2019
Ce­ci­lia van der Weij­den: Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling...
08/05/2019
Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling is ge­mis­te kans
23/04/2019
Ener­gie­tran­si­tie ook boost voor M&A-sec­tor
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
12/03/2019
Top ran­kings CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2019