Home / Juristen / Daniel de Haan
De foto van Daniel de Haan

Daniel de Haan

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Sinds 2006 is Daniël werkzaam in de Praktijkgroep Corporate Restructuring & Insolvency van ons kantoor. Zijn specialismen zijn rechtspersonen en vennootschapsrecht, financieringen en zekerheden en faillissementsrecht.

Daniël wordt regelmatig door de Rechtbank als curator in faillissementen aangesteld.

Daniël de Haan is in 2006 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting Ondernemingsrecht. Daarnaast heeft hij ook Strafrecht aan dezelfde universiteit gestudeerd.

Daniel is lid van INSOLAD (de Vereniging Insolventierecht Advocaten).

Meer Minder

Opleidingen

  • Insolventierecht, INSOLAD/Grotius Academie
  • Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Sport en Recht
  • INSOLAD (Vereniging Insolventierecht Advocaten)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
23/03/2020
CO­VID-19: Se­lec­tie­ve be­ta­lin­gen in fi­nan­ci­eel zwaar weer
20/03/2020
Co­ro­na­vi­rus: sur­se­an­ce van be­ta­ling als paar­den­mid­del voor on­der­ne­min­gen
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
28/09/2017
Con­sul­ta­tie Wet aan­pak be­las­ting­ont­dui­king
In­breng CMS
18/11/2015
Het over­waar­de-ar­ran­ge­ment: houd­baar in fail­lis­se­ment!
09/05/2014
De se­pa­ra­tist en de re­de­lij­ke ter­mijn: wat is re­de­lijk?
25/07/2011
CMS ad­vi­seert DEL­TA bij ma­na­ge­ment buy-out Sol­land So­lar Ener­gy Hol­ding...
25/01/2011
Tref­fen van be­ta­lings­re­ge­lin­gen in het zicht van het fail­lis­se­ment
24/06/2009
De sur­se­an­ce van be­ta­ling maakt een door­start