Home / Juristen / Dena Mokhberolsafa
De foto van Dena Mokhberolsafa

Dena Mokhberolsafa

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Perzisch, Nederlands, Engels

Dena Mokhberolsafa is als advocaat werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor.

Zij is gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht. Dena staat middelgrote en grote ondernemingen bij en adviseert onder meer bij nationale en internationale fusies en overnames.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
  • Bachelor of Arts, University College Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
01/11/2019
CMS ad­vi­seert Green Gi­raf­fe bij joint ven­tu­re met Dai­wa Se­cu­ri­ties
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
24/07/2017
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij in­ves­te­ring in Ka­dans
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship met Fa­ci­li­com
02/02/2016
CMS ad­vi­seert So­lar A/S bij de over­na­me van MAG45
02/02/2016
CMS ad­vi­seert Au­to­Scout24 bij de koop van Au­to­Tra­der.nl
27 januari 2016
CMS ad­vi­seert ASR bij koop BNG Ver­mo­gens­be­heer en ver­koop SOS In­ter­na­ti­o­nal
13/11/2015
CMS ad­vi­seert ver­ko­pers bij de ver­koop van het Ra­dis­son Blu Air­port Ho­tel