Home / Juristen / Elianne Lassooij
Elianne-Lassooij-CMS-NL

Elianne Lassooij

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Elianne Lassooij is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A.

Zij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Elianne adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen en corporate house keeping. Zij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master notarieel recht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
10 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Ar­kes­sa bij de aan­koop van Sim Ser­vi­ces
07 juli 2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
12 maart 2020
CMS ad­vi­seert Equi­ni­ti bij de aan­koop van Mo­n­Idee
22 januari 2020
CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
08/05/2019
CMS ad­vi­seert TAK­KT bij de ac­qui­si­tie van XXL Ho­re­ca