Home / Juristen / Eline Brenders
De foto van Eline Brenders

Eline Brenders

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Eline Brenders is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor, waarbinnen zij zich bezighoudt met het aanbestedingsrecht en het civiele bouwrecht.

Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Eline zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen. Tevens vertegenwoordigt zij deze partijen in aanbestedingsgeschillen (in kort geding en in bodemprocedures).

Daarnaast houdt Eline zich bezig met het civiele bouwrecht. In dat kader treedt zij, binnen en buiten rechte, op voor zowel opdrachtgevers, als adviseurs en aannemers.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
19/12/2019
Uit­slui­tings­gron­den en on­der­aan­ne­mers
08/11/2019
Aan­be­ste­den­de dienst moet in­te­gri­teit en be­trouw­baar­heid...
26/04/2019
Be­leid over de ern­sti­ge fout ont­slaat aan­be­ste­den­de...
10/04/2019
Kan een markt­par­tij wor­den uit­ge­slo­ten van deel­na­me...
20/10/2017
'Kan-be­pa­ling' (Vzr. Rb Noord-Ne­der­land, 26 ju­li 2017)
01/02/2017
De Va­lys-zaak: wel of geen even­re­dig­heids­toets? Het...
18/05/2016
De ern­sti­ge be­roeps­fout: waar lig­gen de gren­zen van...
10/02/2015
CMS ad­vi­seert GEA bij de over­na­me van de Klok­slag