Home / Juristen / Elisabeth Anne von Meijenfeldt
Elisabeth-von-Meijenfeldt-21-CMS-NL

Elisabeth Anne von Meijenfeldt

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Elisabeth von Meijenfeldt is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Corporate van ons kantoor.

Zij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Elisabeth adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen en corporate house keeping. Zij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  •  Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Master privaatrecht, Universiteit Utrecht
  • Master notarieel recht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
07 juli 2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
08/05/2019
CMS ad­vi­seert TAK­KT bij de ac­qui­si­tie van XXL Ho­re­ca
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
26/01/2018
CMS ad­vi­seert ENER­CON bij de over­na­me van wind­mo­len­fa­bri­kant La­ger­wey
17/01/2018
CMS ad­vi­seert Bel­vac Pro­duc­ti­on Ma­chi­ne­ry, Inc. bij de aan­koop van Ro­sa­rio...
14/08/2017
CMS ad­vi­sed Coo­p­er­Vi­si­on Inc. on the ac­qui­si­ti­on of Pro­cor­nea Ne­der­land...
11/07/2017
CMS ad­vi­seert Bot­te­ga In­vest­Co bij aan­koop van Ge­tro­nics