Home / Juristen / Elisabeth Elias
De foto van Elisabeth Elias

Elisabeth Elias

Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Italiaans, Duits, Frans, Engels, Nederlands

Elisabeth Elias is advocaat sinds 1996 en sinds 2002 werkzaam binnen onze Praktijkgroep Mededingingsrecht & EU en opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel. In Brussel wordt nauw samengewerkt met de EG-praktijkgroepen van andere partners binnen de CMS-organisatie, waaronder CMS Duitsland.

Elisabeth is gespecialiseerd in Europees en Nederlands mededingingsrecht en adviseert cliënten uit diverse sectoren (waarvan een groot deel bestaat uit ondernemingen uit de automotive sector) over agentuur- en distributiestelsels en daaraan gerelateerde zaken, misbruik machtspositie en compliance programma’s.

Elisabeth vertegenwoordigt voorts ondernemingen in procedures bij de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarnaast procedeert zij voor nationale en Europese gerechtelijke instanties.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands en Europees Mededingingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
  • Engelse literatuur en Italiaans, Universiteit van Exeter, Groot-Brittannië
  • Psychologie, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
14/06/2010
Com­pli­an­ce – neem geen ri­si­co's
23/02/2010
Nieu­we re­gels in de au­to­sec­tor
16/06/2008
NMa legt boe­te op we­gens niet-mel­den con­cen­tra­tie
16/06/2008
Nieu­we Me­de­de­ling Com­mis­sie over staats­steun en ga­ran­ties
16/06/2008
Wit­boek scha­de­ver­goe­dings­ac­ties in ge­val van schen­ding me­de­din­gings­re­gels
16/06/2008
NMa ver­laagt op­ge­leg­de boe­tes aan boom­kwe­ke­rij­en
16/06/2008
Eer­ste toe­zeg­gings­be­sluit in de maak