Home / Juristen / Ellen Gielen
Portret van Ellen Gielen

Ellen Gielen

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Ellen Gielen is hoofd van de Life Sciences-groep in Nederland. Ze is expert op het gebied van regelgeving, compliance en complexe contractuele zaken. Zij vertegenwoordigt toonaangevende internationale bedrijven zoals Amgen, Boston Scientific en Johnson & Johnson, voor een breed scala aan zaken met farmaceutische en medische hulpmiddelen, waaronder productie en distributie, prijsstelling & vergoeding en reclame, zowel op nationaal als op internationaal niveau.​

Ze staat bekend om het vastleggen en beveiligen van innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van “patient support programmes" en “hospital solutions". Ellen is een ervaren procesadvocaat op het gebied van life sciences en geeft ook een aantal masterclasses farmaceutisch recht aan de Smelt Academy (een Nederlands instituut voor het leren en ontwikkelen van life sciences en gezondheid), onder meer over het contracteren met ziekenhuizen.​

Tevens heeft Ellen ervaring op vele rechtsgebieden binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van contracten, marktregulering, samenwerkingsverbanden en privatisering, overnames van artsenpraktijken, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering en zorgverzekeringen.

Meer Minder

Broad and in-depth experience on pharmaceutical matters and practical approach to legal and business challenges.

Chambers Europe 2021

‘Ellen Gielen is very focused and delivers practical advise moving our business forward. Has a thorough understanding of the health sector.’

The Legal 500 EMEA, 2020

"Has extensive experience of regulatory regimes."

The Legal 500, 2019

Relevante ervaring

 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst in verband met het “outsourcen” van de afdeling Anesthesiologie door het Havenziekenhuis te Rotterdam (onderdeel Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam).
 • Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst namens een fabrikant van medische hulpmiddelen in verband met het "outsourcen" van de inkoop van medische hulpmiddelen door een ziekenhuis (met bijzondere aandacht voor het realiseren van 'economic value' voor het ziekenhuis).
 • Het begeleiden van Schoonenberg Hoorcomfort, onderdeel HAL Investments, bij de contractering met zorgverzekeraars (waaronder onderhandelen, procederen en (strategische) advisering).
 • Het begeleiden van het dossier 'dienstapotheken van de toekomst' namens de Stichting Dienstapotheek Nederland, waaronder het deelnemen aan de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, ZN en VWS.
 • Onderhandelingen namens zorginstellingen/zorgaanbieders met zorgverzekeraars omtrent de vergoeding van zorg (met aandacht voor P4P-constructies).
 • Het adviseren van zorginstellingen/zorgaanbieders omtrent de mogelijkheden tot vergoeding van zorg onder de Zorgverzekeringswet.
 • Het opstellen van en onderhandelen over contracten tussen zorgaanbieders en ziekenhuizen/inkoopcombinaties/logistic services providers (eveneens met aandacht voor P4P-constructies).
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Commissie klachtenbehandeling van een BOPZ-instelling
 • Vereniging Farmacie en Recht
 • Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit
 • Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
Meer Minder

Feed

Toon alleen
19 april 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april 2021
 De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18 maart 2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
18 maart 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te maart 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
15 februari 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te fe­bru­a­ri 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
20 januari 2021
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ja­nu­a­ri 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
15 december 2020
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te de­cem­ber 2020
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
17 november 2020
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te no­vem­ber 2020
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
19/10/2020
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ok­to­ber 2020
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
17/09/2020
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
20/03/2020
CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en dis­tri­bu­tie van goed­ge­keur­de...
We­reld­wijd is er een gro­te be­hoef­te aan co­ro­na­tes­ten. Het Ne­der­land­se CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re team heeft on­der ui­terst tijds­kri­ti­sche om­stan­dig­he­den – met het oog op het aan­pak­ken van de pan­de­mie...