Home / People / Elly Besterveld
Portret vanElly Besterveld

Elly Besterveld

Professional support lawyer

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Elly Besterveld is als professional support lawyer werkzaam in de Praktijkgroep IP/TMC. Zij ondersteunt advocaten bij hun juridische werkzaamheden, door onder andere het verrichten van juridisch onderzoek, het verzamelen en ontwikkelen van know-how, het attenderen op nieuwe ontwikkelingen en het ondersteunen van advocaten bij het verzorgen van publicaties en presentaties.

Verder ondersteunt zij de sectie overschrijdende Life Sciences door middel van onder andere het publiceren van nieuwsbrieven.

Naast deze werkzaamheden verricht zij werkzaamheden voor de CMS Contract Composer, een online platform waarop CMS modellen beschikbaar stelt.

Elly is sinds 1995 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij in de informatiedienstverlening.

Meer Minder

Opleidingen

  • Sociaal beleid en arbeidsrecht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

18/05/2023
5G regulation and law in the Netherlands
1. What is the state of 5G deployment in your country? The Netherlands lags behind other countries in making spectrum available for 5G. At the moment, 5G is still mainly used by consumers. More than two...
Comparable
14/09/2015
Employees' Intellectual Property Rights: Part IIA: The Netherlands
Country contribution for the publication "Employees' Intellectual Property Rights". This comparative law publication describes and analyses employers' acquisition of employees' intellectual property rights...
31/07/2015
Handboek con­su­men­ten­recht: Hoofdstuk 16: Han­dels­prak­tij­ken en reclame
Het "Handboek con­su­men­ten­recht" geeft een overzicht van de rechtspositie van de consument.Rogier de Vrey heeft het hoofdstuk over han­dels­prak­tij­ken en reclame voor zijn rekening genomen. De auteur gaat...
17/07/2012
Nederland per 2013 netneutraal!
Op 1 januari 2013 treedt in Nederland een wijziging van de Te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet in werking waarin netneutraliteit wettelijk wordt geregeld. Daarmee is Nederland na Chili het tweede land in de wereld en...
10/11/2011
Pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders waarschuwen voor Online Behavioural Advertising...
Twee Europese bran­che­or­ga­ni­sa­ties van adverteerders (IAB Europe en EASA) hebben eerder dit jaar een code aangenomen over "online behavioural advertising". Deze code roept nogal wat vragen op bij de pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders...
18/05/2010
De regels rondom Ca­la­mi­tei­ten­ver­lof en Zorgverlof
Werknemers hebben in bijzondere gevallen recht op calamiteiten- en kort- of langdurend zorgverlof. Maar hoe zit het nu met de regels rondom het opnemen van zulk verlof? Wanneer kunnen werknemers er beroep...
18/05/2010
De vaststelling van vakantiedagen
Veel werknemers zien in deze dagen uit naar de jaarlijkse vakantie. Het vaststellen van de vakantie kan echter voor discussies zorgen tussen werkgevers en werknemers. Om deze discussies voor te zijn hierbij...
02/02/2009
De Wet oneerlijke han­dels­prak­tij­ken beoogt betere bescherming consument
Op 15 oktober 2008 is in Nederland de Wet oneerlijke han­dels­prak­tij­ken in werking getreden. Deze wet beoogt consumenten een betere bescherming te bieden tegen misleidende en agressieve han­dels­prak­tij­ken...