Home / Juristen / Elly Besterveld
De foto van Elly Besterveld

Elly Besterveld

Professional support lawyer

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Elly Besterveld is als professional support lawyer werkzaam in de Praktijkgroep IP/TMC. Zij ondersteunt advocaten bij hun juridische werkzaamheden, door onder andere het verrichten van juridisch onderzoek, het verzamelen en ontwikkelen van know-how, het attenderen op nieuwe ontwikkelingen en het ondersteunen van advocaten bij het verzorgen van publicaties en presentaties.

Verder ondersteunt zij de sectie overschrijdende Life Sciences door middel van onder andere het publiceren van nieuwsbrieven.

Naast deze werkzaamheden verricht zij werkzaamheden voor de CMS Contract Composer, een online platform waarop CMS modellen beschikbaar stelt.

Elly is sinds 1995 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij in de informatiedienstverlening.

Meer Minder

Opleidingen


  • Sociaal beleid en arbeidsrecht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
31/07/2015
Hand­boek con­su­men­ten­recht: Hoofd­stuk 16: Han­dels­prak­tij­ken en re­cla­me
10/11/2011
Pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders waar­schu­wen voor On­li­ne Be­ha­vi­ou­ral Ad­ver­ti­sing...
18/05/2010
De re­gels rond­om Ca­la­mi­tei­ten­ver­lof en Zorg­ver­lof
18/05/2010
De vast­stel­ling van va­kan­tie­da­gen
02/02/2009
De Wet on­eer­lij­ke han­dels­prak­tij­ken be­oogt be­te­re be­scher­ming con­su­ment