Home / Juristen / Erik Jonkman
De foto van Erik Jonkman

Erik Jonkman

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Erik Jonkman is advocaat binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor. Hij specialiseert zich in kwesties waarbij informatietechnologie en data centraal staan, met een bijzondere focus op de juridische aspecten van cybersecurity.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • 24/7 incident response dienstverlening in tientallen binnenlandse en grensoverschrijdende cyberincidenten, waaronder datadiefstal, ransomware aanvallen, CEO-fraude en IT-systeemstoringen (2020)
 • Vertegenwoordiging van een IT-leverancier in een spraakmakend geschil over outsourcing van financiële activiteiten (2020)
 • Advisering van talloze cliënten over AVG-compliance in verband met COVID-19 maatregelen, waaronder datacenters, fabrikanten en hotelketens (2020)
 • Vertegenwoordiging van een logistieke onderneming in verband met een licentiegeschil inzake de afname van ERP-software (2020)
 • Beoordeling van cyberverzekeringspolissen voor verschillende verzekeraars (2020)
 • Vertegenwoordiging van een transportonderneming bij de aanschaf, ontwikkeling en implementatie van mobility-as-a-service software (2020)
 • Vertegenwoordiging van een financiële onderneming in een klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met het recht op vergetelheid (2020)
 • Advisering over AVG-compliance in twee spraakmakende faillissementen op de Nederlandse retailmarkt (2019).
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (internet, intellectueel eigendom & ICT), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • International Association of Privacy Professionals
 • Vereniging Privacy Recht
 • Vereniging voor Auteursrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
16 juli 2020
Cy­ber­scha­de­claims met maar liefst 83% toe­ge­no­men in Eu­ro­pa
05 november 2020
Ar­beids­rech­te­lij­ke tips in tij­den van Co­ro­na
In dit we­bi­nar be­spre­ken we on­der an­de­re: 
12 mei 2016
Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
Sinds 2013 geldt in Ne­der­land de re­gel dat het ma­ken van on­der­scheid tus­sen ver­schil­len­de soor­ten da­ta­ver­keer door in­ter­net­pro­vi­ders niet is toe­ge­staan. De­ze zo­ge­he­ten net­neu­tra­li­teit, be­doeld om con­cur­ren­tie...
24/6/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
27 oktober 2020
Co­ro­na, HR & AVG
Dit we­bi­nar gaat over de AVG-as­pec­ten van Co­ro­na op de werk­vloer. On­der­wer­pen die on­der meer aan de or­de ko­men zijn: 
31/10/2019
Uit­ge­licht: Voor­af aan­ge­vink­te se­lec­tie­vak­jes zijn geen gel­di­ge toe­stem­ming
23/09/2019
Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen -...
23/09/2019
Uit­ge­licht: Reik­wijd­te van het in­za­ge­recht
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
13/02/2018
Al­ge­me­ne ver­or­de­ning ge­ge­vens­be­scher­ming
16/06/2017
CMS ad­vi­seert Nau­tic Part­ners, LLC bij de ac­qui­si­tie van En­dries In­ter­na­ti­o­nal...
13/09/2016
CMS be­ge­leidt Enda­va bij de ver­wer­ving van ISDC