Home / People / Erik Jonkman
Portret van Erik Jonkman

Erik Jonkman

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Erik Jonkman is advocaat binnen de praktijkgroep IP/TMC van ons kantoor en geeft leiding aan het Privacy & Cybersecurity Team van CMS in Nederland. Hij specialiseert zich in kwesties waarbij informatietechnologie en data centraal staan.

Meer Minder

"Erik Jonkman is a very experienced and involved professional with an infectious passion for data privacy and data protection. He does not only provide the advice needed, but also shows and explains his considerations in a way that I really learn from it myself."

The Legal 500 EMEA, 2023

"Jonkman is particularly recommended for data breach matters and cyber incidents."

The Legal 500 EMEA, 2022

Relevante ervaring

 • 24/7 incident response dienstverlening in een groot aantal binnenlandse en grensoverschrijdende cyberincidenten, waaronder datadiefstal, ransomware aanvallen, CEO-fraude en IT-systeemstoringen (2022)
 • Vertegenwoordiging van een IT-leverancier in een spraakmakend geschil over outsourcing van financiële activiteiten (2020)
 • Advisering van talloze cliënten over AVG-compliance in verband met COVID-19 maatregelen, waaronder datacenters, fabrikanten en hotelketens (2020)
 • Vertegenwoordiging van een logistieke onderneming in verband met een licentiegeschil inzake de afname van ERP-software (2020)
 • Beoordeling van cyberverzekeringspolissen voor verschillende verzekeraars (2020)
 • Vertegenwoordiging van een transportonderneming bij de aanschaf, ontwikkeling en implementatie van mobility-as-a-service software (2020)
 • Vertegenwoordiging van een financiële onderneming in een klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met het recht op vergetelheid (2020)
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • International Association of Privacy Professionals
 • Vereniging Privacy Recht
 • Vereniging voor Auteursrecht
Meer Minder

Awards & Rankings

 • The Legal 500 EMEA, 2023, Erik Jonkman is ranked Rising Star
 • The Legal 500 EMEA, 2023, Erik Jonkman is Recommended
Meer Minder

Opleidingen

 • VIRA/Grotius specialistatieopleiding Informaticarecht, Stichting Grotius Academie
 • Nederlands recht (internet, intellectueel eigendom & ICT), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

13/06/2023
IP/TMC update: juni 2023
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continue verschuiving van de offline naar de onlinewereld en de bijbehorende veranderende re­gel­ge­ving.CMS heeft weer het jaarlijkse overzicht van de opgelegde boetes op grond van de Algemene Verordening Ge­ge­vens­be­scher­ming ge­pu­bli­ceerd. Het rapport bevat naast cijfermatige overzichten ook diverse interessante ach­ter­grond­ar­ti­ke­len. De definitieve Verordening Algemene Pro­duct­vei­lig­heid is ge­pu­bli­ceerd. Deze verordening legt producenten nieuwe ver­plich­tin­gen op om de veiligheid van producten te garanderen. Na jaren voor­be­rei­ding is per 1 juni is het Eengemaakt Oc­trooi­ge­recht gestart. Geschillen met betrekking tot de inbreuk op of geldigheid van de nieuwe unitair octrooien en soortgelijke geschillen met betrekking tot Europese octrooien waarvoor geen opt-out geldt, kunnen worden voorgelegd aan deze rechtbank.Om u te helpen voorop te blijven lopen, publiceren wij daarom regelmatig een newsflash met de laatste ge­rech­te­lij­ke uitspraken, informatie afkomstig van de autoriteiten en relevante ach­ter­grond­ar­ti­ke­len. Om navigeren zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we de informatie opgesplitst en per the­ma/rechts­ge­bied, kopjes gemaakt met een overzicht. Klik hieronder op het voor u relevante gedeelte van het overzicht en blijf op de hoogte van deze cruciale ont­wik­ke­lin­gen.
25/05/2023
Meer dan 2,7 miljard euro aan AVG-boetes opgelegd in Europa
In Europa is tussen maart 2022 en maart 2023 voor 1,19 miljard euro aan boetes opgelegd voor niet-na­le­ving van de Algemene Verordening Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG). Dat blijkt uit de vierde editie van het...
12/04/2023
CMS gerankt in de nieuwe Legal 500 EMEA
De nieuwste rankings van de Legal 500 Europe, Middle East & Africa (EMEA) zijn uit. Wij danken onze cliënten voor hun vertrouwen in ons en hun feed­back. On­ze advocaten worden beschreven als 'personal...
31/03/2023
IP/TMC update: maart 2023
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continue verschuiving van de offline naar de onlinewereld en de bijbehorende veranderende re­gel­ge­ving.De Stichting Reclamecode heeft de Mi­li­eu­re­cla­me­co­de geüpdatet. De Mi­li­eu­re­cla­me­co­de heet nu de Code voor Duur­zaam­heids­re­cla­me. CMS heeft haar "Expert Guide on Trade Secrets Case Law" aangepast aan nieuwe ont­wik­ke­lin­gen. Deze gids is nu weer helemaal bij de tijd. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft diverse handige factsheets gepubliceerd op het gebied van cy­ber­se­cu­ri­ty. Het Hof van Justitie heeft een be­lang­wek­kend arrest gewezen over de ont­slag­be­scher­ming voor de functionaris voor ge­ge­vens­be­scher­ming.Om u te helpen voorop te blijven lopen, publiceren wij daarom regelmatig een newsflash met de laatste ge­rech­te­lij­ke uitspraken, informatie afkomstig van de autoriteiten en relevante ach­ter­grond­ar­ti­ke­len. Om navigeren zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we de informatie opgesplitst en per the­ma/rechts­ge­bied, kopjes gemaakt met een overzicht. Klik hieronder op het voor u relevante gedeelte van het overzicht en blijf op de hoogte van deze cruciale ont­wik­ke­lin­gen.
17/11/2022
IP/TMC update november 2022
De voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van IP & TMC gaan ge­paard met een toenemende rol van technologie, een continue verschuiving van de offline naar de onlinewereld en de bijbehorende ver­an­de­ren­de...
08/11/2022
Technology Trans­for­ma­ti­on – Media
The media sector is known to be highly competitive, with that competition driving innovation. Older media businesses have had to grapple with disruptive new entrants. And those new entrants are constantly working to deliver better and more engaging content and user experiences to maintain their advantage. Digitisation has changed how media companies interact with their audience in ways we could not have imagined just a few years ago, but this comes with risk.This report is a deep dive into the data first produced for the report Technology Trans­for­ma­ti­on: Managing Risks in a Changing Landscape. This saw over 500 corporate counsel and risk managers surveyed from multiple industries across the world. Here we look in detail at the 75 respondents from the media sector, and their perspectives on the risks associated with bu­si­ness-cri­ti­cal tech­no­lo­gies, including emerging tech­no­lo­gies. What did we find? Media is a dynamic sector and can be an early adopter of many novel technologies as companies push for competitive advantages to create and satisfy customer demand. As we look to the future, the sector does seem un­der­pre­pa­red in some areas, which is a potential cause for con­cern.Down­load the Technology Trans­for­ma­ti­on media sector report now to read aboutThe principal drivers in the adoption of bu­si­ness-cri­ti­cal technology in the media sec­tor­Con­fi­den­ce in managing tech-related risks among senior media exe­cu­ti­ves­Fu­tu­re threats from new technologies like AI and block­chain­W­hich plans and processes media companies are putting in place to protect tech in­fra­struc­tu­re­Cul­tu­ral barriers to managing tech risks in the media sec­tor­Pre­fer­red approaches to dispute resolution in the media sector
08/11/2022
Data protection and cy­ber­se­cu­ri­ty laws in Netherlands
Data protection 1. Local data protection laws and scope General Data Protection Regulation ("GDPR") (Algemene Verordening Ge­ge­vens­be­scher­ming)The Dutch GDPR Im­ple­men­ta­ti­on Act ("DGIA") (Uit­voe­rings­wet...
Comparable
29/08/2022
IP/TMC update September 2022
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende re­gel­ge­ving.CMS...
05/07/2022
CMS adviseerde de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de verkoop van Léons...
CMS adviseerde de aan­deel­hou­ders van Léons Group bij de verkoop van Léons Group aan Ardonagh Europe. Léons Group, opgericht in 1951 door Max Léons, is ge­spe­ci­a­li­seerd in full-service ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen...
17/06/2022
CMS begeleidt CF Group bij overname Starline Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bijgestaan bij de koop van de in 1974 opgerichte Starline Group. Starline Group is een toon­aan­ge­ven­de producent van zwembaden en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
01/06/2022
Ruim 1,5 miljard euro aan AVG-boetes opgelegd in Europa
In Europa is in 2021 het totaalbedrag aan opgelegde boetes voor niet-na­le­ving van de Algemene Verordening Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) gestegen naar 1,581 miljard euro sinds de in­wer­king­tre­ding van de AVG...
01/06/2022
IP/TMC update juni 2022
De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende re­gel­ge­ving.CMS...