Home / Juristen / Erik Vorst
De foto van Erik Vorst

Erik Vorst

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Erik Vorst is als notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A. Zijn bijzondere kennis en ervaring spitsen zich toe op joint ventures, private equity, concernstructuren, fusies en overnames, beleggingsfondsen, corporate governance, familiebedrijven en management- en werknemersparticipaties. Tot zijn aandachtsgebieden behoren echter ook coöperaties, verenigingen, stichtingen en personenvennootschappen.

Voor veel cliënten treedt Erik als partijnotaris op.

Erik is als docent verbonden aan de beroepsopleiding voor notarissen.

Erik startte zijn loopbaan in 1998 bij CMS. In 2008 werd hij tot partner en notaris benoemd. Vanaf 2016 is hij lid van ons bestuur.

Meer Minder

“Offers open and transparent communication, and has a good knowledge of the law and business.”

IFLR1000, 2019

Relevante ervaring

 • Beursnotering Curetis
 • Oprichting joint venture Smart Services Campus Heerlen (partijadviseur APG)
 • Algehele herinrichting governance- en concernstructuur PLUS Retail
 • Algehele herinrichting governance structuur Albron
 • Huisadviseur voor private equity investeerder
 • Internationale reorganisatie groepsstructuur Axalta
 • Diverse grensoverschrijdende fusies
Meer Minder

Opleidingen

 • Effectenrecht, Grotius Academie
 • Europees Recht, Queen Mary University, Groot-Brittannië
 • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat
Meer Minder

Feed

Toon alleen
18 juni 2020
Be­stuur CMS her­ko­zen voor een ter­mijn van vier jaar
13 november 2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
On 1 No­vem­ber 2015 the Di­rec­ti­ve on the An­nu­al Ac­counts Im­ple­men­ta­ti­on Act (the “Im­ple­men­ta­ti­on Act”) en­te­red in­to for­ce in the Ne­ther­lands. The Im­ple­men­ta­ti­on Act im­ple­ments di­rec­ti­ve 2013/34/EU...
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
06/10/2017
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van Ne­der­land Iso­leert
12/09/2017
In­wer­king­tre­ding her­zie­ne Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de
25/07/2017
CMS be­ge­leidt Cott Cor­po­ra­ti­on bij de ver­koop van bot­te­ling­ac­ti­vi­tei­ten...
03/02/2017
Her­zie­ne gover­nan­ce co­de gaat voor lan­ge ter­mijn waar­de­cre­a­tie
09/12/2016
Her­zie­ning Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship met Fa­ci­li­com
24/06/2016
Voor­stel tot her­zie­ning van de Zorg­bre­de Gover­nan­ce Co­de
Re­ac­tie CMS