Home / People / Etienne Courbois
Portret van Etienne Courbois

Etienne Courbois

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Etiënne Courbois is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Banking & Finance van ons kantoor.

Hij adviseert zowel kredietgevers als kredietnemers en is gespecialiseerd in het begeleiden van (cross-border) financieringstransacties (investment grade, leveraged en real estate). Etiënne adviseert ook regelmatig over het faillissementsrecht en in herstructureringen.

Etiënne is sinds 2020 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij bij Allen & Overy.

Meer Minder

Etienne Courbois is Recommended.

The Legal500 EMEA, 2022

He was going above and beyond to make this deal done at our favour.

IFLR1000, 31st edition

"Etienne Courbois is recommended."

The Legal EMEA 500, 2021

Opleidingen

  • Nederlands recht, 2010 (Universiteit van Tilburg)
  • Grotius specialisatieopleiding insolventierecht / INSOLAD, 2017
Meer Minder

Feed

20/06/2022
CMS Green Guid­an­ce - Cir­cu­lai­re on­der­ne­ming vindt fi­nan­cie­ring: het ver­haal...
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
29/03/2022
CMS Green Guid­an­ce - Tra­di­ti­o­neel ri­si­co­pro­fiel hin­dert duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...
12/05/2021
CMS ad­vi­ses Equi­tix on Eu­ro­pean pro­ject port­fo­lio ac­qui­si­ti­on
CMS has ad­vi­sed key in­fra­struc­tu­re fund client Equi­tix on the con­di­ti­o­nal ac­qui­si­ti­on of sta­kes in six pu­blic-pri­va­te part­ner­ship (PPP) pro­jects held by DIF Ca­pi­tal Part­ners.The pro­jects are lo­ca­ted in...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
08/04/2021
CMS Green Guid­an­ce - Help, het kli­maat be­dreigt mijn le­ning
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
11/03/2021
CMS Green Guid­an­ce - Vast­goed maakt tem­po met ver­groe­ning
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
04/02/2021
CMS Green Guid­an­ce - Duur­zaam­heid is geen show­ca­se meer
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning wordt een sec­tor op zich­zelf. Eén waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce...