Home / Juristen / Floortje van der Mark
Portret van Floortje Mark

Floortje van der Mark

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Floortje van der Mark is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Zij is actief in vastgoedtransacties en in het adviseren en procederen op het gebied van huurrecht, projectontwikkeling en bouwgeschillen. Floortje adviseert onder meer bij het opstellen van overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten en due diligence trajecten.  

Zij staat onder meer beleggers, beleggingsfondsen, projectontwikkelaars bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid 2017 (Universiteit Leiden)
  • Master Civiel recht 2019 (Universiteit Leiden)
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
31 maart 2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
23 juni 2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
Op 18 en 19 ju­ni zijn ach­ter­een­vol­gens de huur­over­een­komst, de koop­over­een­komst van de grond, de turn key ver­koop­over­een­komst en de le­ve­rings­ak­ten on­der­te­kend ten be­hoe­ve van het nieu­we dis­tri­bu­tie­cen­trum...