Home / People / Florine Goemans
Portret van Florine Goemans

Florine Goemans

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Florine Goemans is advocaat in onze praktijkgroep Corporate/M&A. Zij is gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht. Florine staat middelgrote en grote onderneming bij en adviseert onder meer bij nationale en internationale fusies en overnames.

Florine Goemans is sinds 2021 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden
  • Bachelor Recht & Economie,  Universiteit Leiden
Meer Minder

Expertise

Feed

29/06/2022
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group ge­ad­vi­seerd bij...
CMS heeft de aan­deel­hou­ders van Am­bi­tious Pe­o­p­le Group, een in­ter­na­ti­o­na­le re­cruit­ment groep, ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan Ca­pi­tal A. Am­bi­tious Pe­o­p­le Group is op­ge­richt in...
23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...
20/12/2021
CMS be­ge­leidt Gar­den Ca­pi­tal Group bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft Gar­den Ca­pi­tal Group, een ven­noot­schap van de fa­mi­lie Dijkstra, bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in de Ne­der­land­se ho­tel­groep Eden Ho­tels aan een doch­ter­ven­noot­schap van...