Home / Juristen / Guus Lemmen
Guus-Lemmen-45-CMS-NL

Guus Lemmen

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Guus Lemmen is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Commercial Law van ons kantoor. Hij adviseert, en zo nodig procedeert, onder andere in zaken op het gebied van algemeen contractenrecht en daaraan gerelateerde aansprakelijkheidsrecht. Guus heeft zich daarbij gespecialiseerd op aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor zakelijke dienstverleners, zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants.

Daarnaast beschikt Guus over een uitgebreide kennis en ervaring met het arbeidsrecht, in het bijzonder ten aanzien van statutair bestuurders, ontslagzaken en reorganisaties.

Guus is sinds 2015 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij enkele jaren bij een rechtsbijstandsverzekeraar als arbeidsrechtjurist.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Jonge Balie Congres Commissie
  • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten
Meer Minder

Feed

Toon alleen
11/07/2019
Geen in­za­ge con­tro­le­dos­sier ac­coun­tant bij aan­spra­ke­lijk­heids­zaak
13 jul. 18
Ho­ge Raad be­krach­tigt nieu­we wen­ding in recht­spraak...
12/06/2017
CMS cre­ëert no­vum in ho­ger be­roep bij ont­slag op staan­de...
09/11/2016
Uit­wis­sel­baar­heid van func­ties
18/12/2015
Wij­zi­gin­gen ten aan­zien van door­wer­ken­de AOW ge­rech­tig­den
07/10/2015
Tran­si­tie­ver­goe­ding na twee jaar ar­beids­on­ge­schikt­heid
05/08/2015
Be­stuur­ders per­soon­lijk aan­spra­ke­lijk voor boe­te niet-na­le­ving...