Home / Juristen / Hein van der Meer
De foto van Hein van Meer

Hein van der Meer

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Hein van der Meer maakt deel uit van de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Hein is gespecialiseerd in projectontwikkeling en vastgoedtransacties. Hij adviseert onder meer bij het opstellen van pps-overeenkomsten, het opstellen van (turn-key-)koopovereenkomsten, de notariële en fiscale aspecten van vastgoedtransacties, due diligence traject, goederenrechtelijke constructies en zekerheidsrechten.

Hein adviseert beleggers en beleggingsfondsen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en verenigingen van eigenaars.

Meer Minder

‘Hein van der Meer and his team have an outstanding reputation to make things happen. Together with his associates, he can make a real difference.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

Very commercial and knows how to find a solution and close a deal.

Chambers Europe, 2020

"Hein van der Meer is a senior member of the CMS practice which serves domestic and international clients including developers, investors, and real estate funds, which benefit from the CMS global network."

The Legal 500, 2019

He is recognised for his "feeling for the technical side of real estate matters" and praised by clients for his strong negotiation skills.

Chambers Europe, 2019

"Hands-on; really hands-on getting the deal done."

Acritas Stars, 2018

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Lid Vereniging Vastgoed Juristen
  • Docent PropertyNL Masterclass
  • Columnist PropertyNL
Meer Minder

Feed

Toon alleen
24 juli 2020
CMS be­ge­leidt Being De­vel­op­ment bij ver­koop Max & Moo­re aan Amun­di
31 maart 2020
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19 im­pact on lea­se agree­ments
CO­VID-19 is do­mi­na­ting the glo­bal news and af­fec­ting all are­as of bu­si­ness li­fe. For both land­lords and te­nants, the ques­ti­on ari­ses as to the im­pact of the CO­VID-19 pan­de­mic on their lea­se re­la­ti­ons­hips. In this gui­de you will find a use­ful over­view of the im­pact CO­VID-19 has on lea­ses across va­rious ju­ris­dic­ti­ons. Plea­se no­te that this com­pa­ra­ti­ve ana­ly­sis is ba­sed on our cur­rent eva­lu­a­ti­on and is a sub­ject to fur­ther up­da­tes and amend­ments.
23 juni 2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
12 maart 2020
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
29/10/2019
Ju­ris­ten en cij­fers
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
11/04/2019
135 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas Ran­king 2019
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019