Home / Juristen / Isabelle Balvert
De foto van Isabelle Balvert

Isabelle Balvert

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Isabelle Balvert is gespecialiseerd in (commerciële) vastgoedtransacties, het vestigen van zekerheden en projectontwikkeling. Zij adviseert projectontwikkelaars, bouwondernemingen, financiële instellingen, energiebedrijven en beleggers onder meer bij het opstellen van overeenkomsten en notariële akten (onder andere koopovereenkomsten, leverings- en splitsingsakten, hypotheekakten) en Due Diligence processen. Daarnaast adviseert zij woningcorporaties en zorginstellingen bij het opzetten en uitvoeren van (nieuwbouw)projecten. Voorts is zij gespecialiseerd in executieveilingen en verkopen bij inschrijving.

Isabelle heeft in 2005 cum laude de post doctorale specialisatieopleiding Onroerend Goed aan de Grotius Academie afgerond.

Meer Minder

Opleidingen

  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
21/04/2017
CMS be­ge­leidt COD en Being De­vel­op­ment bij ver­koop nhow Am­ster­dam RAI ho­tel
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
Con­tact De­tails
27/09/2016
CMS ad­vi­seert bij ver­koop The Green Cam­pus Den Haag
24/12/2015
Erf­pacht­con­ver­sie bij split­sing in ap­par­te­ments­rech­ten
06/10/2015
CMS be­ge­leidt Bouw­fonds IM bij om­vang­rij­ke trans­ac­tie Phi­lips Ligh­ting
04/02/2015
CMS ad­vi­seert Ag­gre­ga­te In­du­stries Uk Ltd
15/10/2014
CMS be­ge­leidt US­AA Re­al­co bij eer­ste trans­ac­tie in Eu­ro­pa
11/05/2012
CMS be­ge­leidt Borg­he­se en Key­sto­ne bij aan­koop kan­to­ren­com­plex Vij­zel­straat
23/08/2011
CMS ad­vi­seert Hol­cim en Ba­salt over in­ter­na­ti­o­na­le joint ven­tu­re
23/08/2011
CMS ad­vi­seert Hol­cim over ver­koop aan­de­len en joint ven­tu­re met MBI
11/11/2010
CMS DSB be­ge­leidt Hol­cim bij ver­koop grond aan Ha­ven­be­drijf Rot­ter­dam