Home / People / Jan Joris van Kampen
Portret van Jan Joris Kampen

Jan Joris van Kampen

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Jan Joris van Kampen is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Real Estate & Construction Praktijkgroep.

Hij is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en vastgoedfinanciering. Jan Joris adviseert onder meer bij acquisities of divestments van vastgoed(portefeuilles) alsmede de financiering hiervan. Verder is Jan Joris gespecialiseerd in scheepsfinancieringen en scheepsregistraties.

Hij adviseert met name UK en US private equity partijen, Nederlandse en buitenlandse banken en debt funds.

Meer Minder

Opleidingen

  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Master notarieel recht, Radboud Universiteit
Meer Minder

Feed

30/11/2022
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics...
CMS heeft Grou­pe BBL ge­ad­vi­seerd bij de over­na­me van de Sha­re Lo­gis­tics groep, een in­ter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ner op het ge­bied van lucht- en zee­vracht, met ves­ti­gin­gen in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk...
08/07/2021
CMS be­ge­leidt Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust bij be­lang in FPE
CMS heeft Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust be­ge­leid bij de ver­krij­ging van een be­lang in FPE In­vest­ments RE5 B.V, FPE In­vest­ments RE6 B.V., FPE In­vest­ments RE10 B.V. en Fran­kent­hal S.A. voor een...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...