Home / Juristen / Jan Willem Bouman
De foto van Jan Willem Bouman

Jan Willem Bouman

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Jan Willem Bouman is ruim 30 jaar werkzaam binnen ons kantoor en is gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht, met name gericht op (her)structurering van bedrijven. Jan Willem is frequent benoemd tot curator in middelgrote en grote, al dan niet grensoverschrijdende, faillissementen. Deze expertise gebruikt Jan Willem bij het begeleiden van ondernemingen met (dreigende) continuïteitsproblemen. Hiernaast is Jan Willem accountmanager van een aantal middelgrote en grote cliënten van CMS.

Als hoofd van de Praktijkgroep Corporate Restructuring & Insolvency is Jan Willem veelvuldig aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen die in continuïteitsproblemen zijn geraakt, dreigen te geraken en/of anderszins met continuïteitsproblemen te maken hebben. Jan Willem stuurt een multidisciplinair Restructuring Team aan dat, met de continuïteit van de onderneming als doel, de onderneming begeleidt bij herfinanciering, sanering, herstructurering, doorstart (pre-pack) en/of gecontroleerde deconfiture. Het werkterrein van Jan Willem is zowel nationaal als internationaal. Veelvuldig werken Jan Willem en zijn team samen met banken, accountants, fiscalisten en/of consultants. Jan Willem is actief in vrijwel alle branches en heeft gedurende 30 jaar een schat aan ervaring opgebouwd.

Jan Willem is lid van nationale en internationale specialistenverenigingen. Hij is voorzitter van de CMS Praktijkgroep Restructuring & Insolvency, waardoor hij bij uitstek geschikt is voor het begeleiden van grensoverschrijdende herstructureringen. Hiernaast heeft hij een uitgebreid netwerk van in zijn branche actieve professionals.

Meer Minder

Jan Willem Bouman is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

"Offers clear communication and is very accessible. Also very knowledgeable and experienced."

IFLR1000, 2020

"Proactive, very experienced and knowledgeable. He always exceeds my expectations."

IFLR1000, 2020

Jan Willem Bouman is recommended.

The Legal 500, 2019

Relevante ervaring

 • Als advocaat van het Heiploeg – concern, de grootste Europese garnalenverwerker, met circa 3.000 medewerkers actief in vier werelddelen, begeleidde Jan Willem dit concern bij de omvangrijkste, succesvolle, Nederlandse doorstart door middel van een zogenaamde “pre-pack”;
 • Advocaat van Nedstaal, een Nederlandse staalproducent, bij haar continuïteitsproblemen en doorstart;
 • Advocaat van een grote, internationaal actieve, ijzergieterij en kunststofproducent;
 • Advocaat van een tweetal charitatieve instellingen, beide behorend tot de top 5 van deze branche;
 • Advocaat van een van de grootste vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen in Nederland met betrekking tot herfinanciering en herstructurering;
 • Advocaat van een Nederlandse bank met betrekking tot de afwikkeling en verkoop van een omvangrijke vastgoedportefeuille;
 • Advocaat van een Nederlandse bank met betrekking tot de afwikkeling van omvangrijke kredietrelaties;
 • Advocaat van een grote aannemer (300+), actief onder meer op het gebied van infrastructuur, ter zake herfinanciering en vennootschappelijke herstructurering.
Meer Minder

Opleidingen

 • Nederlands recht (privaat-,bedrijfs-,sociaal- en economisch), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Insolventierecht advocaten (Insolad)
 • Insol Europe (Europese Vereniging voor Insolventierecht)
 • Turnaround Management Association
Meer Minder

Feed

Toon alleen
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
01 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
Comparable
26/03/2020
Sanc­ties in ge­val van Über­schuld­ung op­ge­schort
26 maart 2020
CMS Ex­pert Gui­de to sta­bi­li­sa­ti­on and re­struc­tu­ring ini­ti­a­ti­ve
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
13/01/2015
Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maat­werk
07/05/2014
CMS Gui­de on Re­struc­tu­ring Pos­si­bi­li­ties in Eu­ro­pe
30/01/2014
CMS be­ge­leidt Hei­ploeg Group bij door­start door mid­del van pre-pack