Home / Juristen / Jarrik Haust
Portret van Jarrik Haust

Jarrik Haust

Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Jarrik Haust is werkzaam binnen de fiscale praktijk van ons kantoor.

Jarrik richt zich voornamelijk op directe belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting. Hij begeleidt ondernemingen bij de fiscale optimalisering van hun activiteiten, compliance en bezwaar- en beroepsprocedures.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

17/05/2021
CMS ad­vi­ses Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on €315m stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood...
In­ter­na­ti­o­nal law firm CMS has ad­vi­sed growth equi­ty firm Turn/Ri­ver Ca­pi­tal on its €315 mil­li­on stra­te­gic in­vest­ment in Re­dwood Soft­wa­re, a lea­ding pro­vi­der of cloud-ba­sed bu­si­ness and IT pro­cess au­to­ma­ti­on...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
10/01/2020
CMS be­ge­leidt dea­ler­hol­ding Broek­huis bij over­na­me He­ron Au­to
CMS heeft dea­ler­hol­ding Broek­huis be­ge­leid bij de over­na­me van He­ron Au­to. Het gaat om vijf dea­ler­ves­ti­gin­gen en één scha­de­be­drijf. He­ron Au­to ver­te­gen­woor­digt de mer­ken Au­di, Volks­wa­gen, Ško­da en...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
CMS heeft Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock, een Ne­der­lands-Bel­gi­sche ont­wik­ke­laar en dienst­ver­le­ner op het ge­bied van CAD soft­wa­re. Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor on­der meer de...
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
CMS heeft Ar­kan­ce Sys­tems bij­ge­staan bij de over­na­me van CAD Ac­cent, een soft­wa­re ont­wik­ke­laar met een fo­cus op Au­to­cad.Ar­kan­ce Sys­tems is een soft­wa­re ont­wik­ke­laar voor de bouw en een Au­to­desk Pla­ti­num...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...