Home / People / Jasper Kampherbeek
Portret vanJasper Kampherbeek

Jasper Kampherbeek

Partner
Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jasper Kampherbeek is als notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Hij adviseert projectontwikkelaars, bouwondernemingen, financiële instellingen en (buitenlandse) beleggers onder meer bij het opstellen van overeenkomsten en notariële akten (onder andere koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, leverings- en splitsingsakten) en bij Due Diligence processen. Daarnaast adviseert hij bij de aan- en verkoop van registergoederen en fondsvorming, bij het opzetten en uitvoeren van nieuwbouwprojecten en bij het beleggen in en financieren van registergoederen. Tot zijn expertise behoort het opzetten van complexe goederenrechtelijke structuren, splitsingen in appartementsrechten en parkmanagement. Jasper geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen. Jasper is sinds 2000 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Vereniging Vastgoed Juristen
  • Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten
Meer Minder

Opleidingen

  • Notariële specialisatie opleiding projectontwikkeling, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Business Law and Company Law, University of Cape Town, Zuid-Afrika
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

14/06/2024
Erf­dienst­baar­heid opnieuw vestigen? Wenk onder Rb. Limburg, 08-11-2023
Dient een erf­dienst­baar­heid die door herinrichting teniet is gegaan op grond van on­ge­recht­vaar­dig­de verrijking opnieuw te worden gevestigd?Wenk in RN 2024/43, ECLI:NL:RBLIM:2023:6643De Ruil­ver­ka­ve­lings­wet...
22/05/2024
Kettingbeding nietig? Wenk onder Rb. Gelderland, 22-02-2023
Is een kettingbeding inhoudende verplichting om gas, water en elektriciteit van exploitant af te nemen nietig?Wenk in RN 2024/35, ECLI:NL:RB­GEL:2023:5776Het kettingbeding wordt frequent toegepast in allerhande...
19/04/2024
Toepassing criteria Didam-arrest. Wenk onder Rb. Den Haag, 03-10-2023
Heeft de gemeente voldaan aan de criteria van het Didam-arrest door een erf­pacht­over­een­komst aan te willen gaan zonder een openbare se­lec­tie­pro­ce­du­re te doorlopen?Wenk in RN 2024/27, ECLI:NL:RBDHA:2023:14892In...
20/03/2024
Toerekening ver­koop­op­brengst. Wenk onder Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 12-09-2023
Hoe strekt de verkoopopbrengst van onroerende zaken na een onderhandse executieverkoop tot aflossing van schulden bij meerdere schul­de­na­ren? Wenk in RN 2024/21, ECLI:NL:GHARL:2023:7688 Ar­ti­kel 3:270...
12/02/2024
Misbruik van executierecht? Wenk onder Rb. Amsterdam, 07-09-2023
Maakt een overnemende hypotheekhouder jegens wie geen be­ta­lings­ach­ter­stan­den bestaan misbruik van recht door haar executierecht uit te oefenen? Wenk in RN 2024/13, ECLI:NL:RBAMS:2023:5705 Legt een andere...
26/01/2024
Recht van koop. Wenk onder Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 05-09-2023
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Is rechtsgeldig een recht van koop over­ge­dra­gen? Wenk in RN 2024/5, ECLI:NL:GHARL:2023:7447...
01/12/2023
Verkrijgende verjaring. Wenk onder Rb. Amsterdam, 07-06-2023
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Zijn erf­dienst­baar­he­den die door ruilverkaveling zijn vervallen door verjaring weer...
30/11/2023
ABC-transactie. Wenk onder Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 01-08-2023
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Is onrechtmatig gehandeld jegens eigenaar (A) bij doorverkoop pand? Wenk in RN 2023/84...
31/10/2023
"as is where is"-clausule. Wenk onder Rb. Overijssel, 07-12-2022
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Wie draagt de kosten voor de her­stel­werk­zaam­he­den aan de brandmeld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie?Wenk...
15/08/2023
Huur- of bruik­leen­over­een­komst. Wenk onder Rb. Gelderland, 12-10-2022
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Mocht de bruik­leen­over­een­komst tussen eiseres en gedaagde worden opgezegd door eiseres?Wenk...
15/08/2023
Splitsing ap­par­te­ments­rech­ten. Wenk onder Hof Amsterdam, 11-10-2022
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Wat is bedoeld door partijen bij de wijziging van de splitsingsakte en -te­ke­ning?Wenk...
19/07/2023
Voldaan aan de regels in het Didam-arrest? Wenk onder Rb. Noord-Hol­land,...
Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Heeft de gemeente in de gevolgde verkoopprocedure voldaan aan de door de Hoge Raad...