Home / Juristen / Jasper Kampherbeek
De foto van Jasper Kampherbeek

Jasper Kampherbeek

Counsel
Toegevoegd Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jasper Kampherbeek is als toegevoegd notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Hij adviseert projectontwikkelaars, bouwondernemingen, financiële instellingen en (buitenlandse) beleggers onder meer bij het opstellen van overeenkomsten en notariële akten (onder andere koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, leverings- en splitsingsakten) en bij Due Diligence processen. Daarnaast adviseert hij bij de aan- en verkoop van registergoederen en fondsvorming, bij het opzetten en uitvoeren van nieuwbouwprojecten en bij het beleggen in en financieren van registergoederen. Tot zijn expertise behoort het opzetten van complexe goederenrechtelijke structuren, splitsingen in appartementsrechten en parkmanagement. Jasper geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen. Jasper is sinds 2000 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Notariële specialisatie opleiding projectontwikkeling, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Business Law and Company Law, University of Cape Town, Zuid-Afrika
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Vereniging Vastgoed Juristen
  • Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten
Meer Minder

Feed

Toon alleen
07/10/2020
Ver­nie­ti­ging koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Noord-Ne­der­land, 12 ju­ni...
04/09/2020
Schrif­te­lijk­heids­ver­eis­te. Be­wijs­last. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
06/08/2020
Erf­dienst­baar­heid. Geen on­voor­zie­ne om­stan­dig­he­den. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
25/6/2020
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. Na­be­ta­lings­ver­plich­ting. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
23 juni 2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
26/05/2020
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. 5%-nieuw­bouw­de­pot. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
21/04/2020
Erf­pacht. Over­dracht. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 11 fe­bru­a­ri 2020
20/03/2020
Tucht­recht. Zorg­plicht. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 21 ja­nu­a­ri 2020
20/02/2020
Bu­ren­recht. Erf­af­schei­ding. Wenk on­der Ho­ge Raad, 6 de­cem­ber 2019
23/01/2020
Koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Noord-Hol­land, 29 ok­to­ber 2019
15/12/2019
Ap­par­te­ments­recht. Split­sing. Wenk on­der Ho­ge Raad, 11 ok­to­ber 2019
06/01/2020
Ont­bin­ding koop­over­een­komst. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den, 6 au­gus­tus...