Home / Juristen / Jasper Kampherbeek
De foto van Jasper Kampherbeek

Jasper Kampherbeek

Toegevoegd Notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jasper Kampherbeek is als toegevoegd notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in vastgoedtransacties en projectontwikkeling. Hij adviseert projectontwikkelaars, bouwondernemingen, financiële instellingen en (buitenlandse) beleggers onder meer bij het opstellen van overeenkomsten en notariële akten (onder andere koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, leverings- en splitsingsakten) en bij Due Diligence processen. Daarnaast adviseert hij bij de aan- en verkoop van registergoederen en fondsvorming, bij het opzetten en uitvoeren van nieuwbouwprojecten en bij het beleggen in en financieren van registergoederen. Tot zijn expertise behoort het opzetten van complexe goederenrechtelijke structuren, splitsingen in appartementsrechten en parkmanagement. Jasper geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen. Jasper is sinds 2000 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Notariële specialisatie opleiding projectontwikkeling, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Business Law and Company Law, University of Cape Town, Zuid-Afrika
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • Vereniging Vastgoed Juristen
  • Vereniging van Notariële Registergoed Specialisten
Meer Minder

Feed

Toon alleen
23/10/2019
Ves­ti­ging erf­dienst­baar­heid. Uit­leg erf­dienst­baar­heid....
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len...
16/09/2019
Erf­pacht. Wenk on­der Rb. Mid­den-Ne­der­land 9 mei 2019
29/07/2019
Park­ma­na­ge­ment. Op­zeg­ging duur­over­een­komst. Wenk on­der...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab...
01/07/2019
Erf­dienst­baar­he­den. Uit­leg no­ta­ri­ë­le ak­te. Wenk on­der...
21/05/2019
Erf­pacht. On­re­de­lijk be­zwa­rend be­ding. Wenk on­der Hof...
17/04/2019
Ver­ja­ring. In­be­zit­ne­ming. Wenk on­der Rb. Rot­ter­dam,...
18/03/2019
Tot­stand­ko­ming koop­over­een­komst. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch,...
22/02/2019
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof A'­dam, 27...
28/01/2019
Eco­no­mi­sche ei­gen­dom. Be­wijs. Wenk on­der HR, 9 no­vem­ber...
18/12/2018
Erf­pacht. Wenk on­der Rb. Noord-Hol­land, 4 ok­to­ber 2018