Home / Juristen / Jenny Noordermeer
De foto van Jenny Noordermeer

Jenny Noordermeer

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Jenny Noordermeer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS in Amsterdam.

Zij adviseert over een brede variëteit van financieringstransacties. Cliënten zijn met name grote nationale en internationale banken, financiële instellingen en ondernemingen die zij adviseert bij zowel binnenlandse als internationale transacties.

Jenny studeerde in 2014 af aan de Vrije Universiteit Amsterdam en trad in 2015 toe tot ons kantoor.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (ondernemingsrecht), Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
03/01/2020
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij in­za­ke de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
26/01/2018
CMS ad­vi­seert ENER­CON bij de over­na­me van wind­mo­len­fa­bri­kant La­ger­wey
18/12/2017
CMS be­ge­leidt een con­sor­ti­um bij aan­koop vast­goed­por­te­feuil­le van € 115...