Home / Juristen / Jeroen van Dijk
Jeroen-Dijk-CMS-NL

Jeroen van Dijk

Belastingadviseur

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Jeroen van Dijk is werkzaam als belastingadviseur bij CMS.

Jeroen focust zich voornamelijk op indirecte belastingen, waaronder omzetbelasting en overdrachtsbelasting.

Hij begeleidt ondernemingen bij de fiscale optimalisering van hun activiteiten, compliance en bezwaar- en beroepsprocedures.

Meer Minder

Opleidingen

  • Fiscaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

Toon alleen
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
26/04/2018
Geen 37d bij ver­koop ver­huurd kan­toor­com­plex door pro­ject­ont­wik­ke­laar aan...
31/01/2018
Bij trans­for­ma­ties snel­ler 2%-ta­rief voor de over­drachts­be­las­ting
26/01/2018
Geen mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting voor spe­ci­fie­ke voer­tui­gen (waar­on­der taxi's)
27/06/2017
VAT re­fund
Who is en­tit­led for a VAT re­fund?
21/06/2016
Geen over­drachts­be­las­ting als ko­per oud­bouw sloopt en grond be­werkt voor­af­gaand...
11/11/2015
Aan­ko­men­de ven­noot­schaps­be­las­ting­plicht voor over­heids­on­der­ne­min­gen
21/07/2015
In­vest­ment Funds for He­alth in Af­ri­ca haalt USD 99,4 mil­joen op voor twee­de...
10/07/2015
Per­ceel met ou­de fun­de­rings­res­ten kwa­li­fi­ceert als bouw­ter­rein