Home / People / Jeroen Kluizenaar
Portret van Jeroen Kluizenaar

Jeroen Kluizenaar

Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Jeroen Kluizenaar is werkzaam binnen de praktijkgroep Banking & Finance en maakt deel uit van de Financial Services groep. Hij is actief in het financieel recht en adviseert financiële ondernemingen bij vraagstukken omtrent de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde wet- en regelgeving.  Jeroen is sinds 2021 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij bij een beleggingsonderneming.

Meer Minder

Opleidingen

  • Bachelor Journalistiek, Hogeschool Utrecht
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
  • Master Financieel Recht, Universiteit Leiden
Meer Minder

Expertise

Feed

10/05/2022
Maak Wwft stan­daard on­der­deel van be­drijfs­pro­ces
De an­ti-wit­was­re­gel­ge­ving is voort­du­rend in be­we­ging en staat hoog op de agen­da van de EU. Dit brengt voor (fi­nan­ci­ë­le) on­der­ne­min­gen veel uit­da­gin­gen mee. Zij moe­ten hun be­leid en pro­ce­du­res op or­de...
21/04/2022
Het de­len van da­ta is nood­za­ke­lijk en on­ver­mij­de­lijk voor de mo­bi­li­teits­tran­si­tie
Vier jaar na de laat­ste edi­tie vond op dins­dag 29 maart tot en met vrij­dag 1 april 2022 in de RAI Am­ster­dam In­ter­traf­fic weer plaats. In­ter­traf­fic is de groot­ste in­ter­na­ti­o­na­le vak­beurs voor mo­bi­li­teit...