Home / Juristen / Jos Kuijstermans
Portret van Jos Kuijstermans

Jos Kuijstermans

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Jos Kuijstermans is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate/M&A van CMS.

Hij is actief in het ondernemings- en rechtspersonenrecht. Jos adviseert onder meer bij herstructureringen, fusies, splitsingen, omzettingen, spin-offs, statutenwijzigngen en corporate house keeping. Hij staat onder andere vennootschappen, stichtingen, coöperaties en verenigingen bij.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Fiscaal Recht, Universiteit van Amsterdam
  • Master notarieel recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor notarieel recht, Universiteit Leiden
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
08 juni 2020
CMS ad­vi­seert Byn­der bij de aan­koop van We adapt
CMS heeft Byn­der bij­ge­staan bij de over­na­me van We adapt, een ont­wik­ke­laar van een cre­a­ti­ve ma­na­ge­ment­pla­form voor vi­deo’s.We Adapt ope­reert van­uit Am­ster­dam en heeft een cre­a­ti­ve ma­na­ge­ment plat­form...
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting
CMS heeft TP Group bij­ge­staan bij de aan­koop van Sapien­za Con­sul­ting voor een koop­prijs die kan op­lo­pen tot 13,5 mil­joen eu­ro.  Sapien­za Con­sul­ting le­vert op­los­sin­gen en vaar­dig­he­den op het ge­bied van...