Home / Juristen / Judith Kok
Portret van Judith Kok

Judith Kok

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Judith Kok is als advocaat werkzaam binnen onze sectorgroep Life Sciences en Healthcare. Zij adviseert cliënten die actief zijn op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Judith adviseert cliënten over een groot aantal juridische kwesties, waaronder reclame/ gunstbetoon, prijsstelling en vergoedingen, klinisch onderzoek en commerciële contracten.​

Daarnaast adviseert Judith ook cliënten op het gebied van compliance kwesties die vaak samenhangen met gedragscodes en interne procedures met betrekking tot anti-corruptie en fraude en de zelfregulering ten aanzien van interacties met medische beroepsbeoefenaren.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Gezondheidsrecht, Universiteit Amsterdam​
  • Master Civil Recht, Universiteit Amsterdam​
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Meer Minder
Get in contact with

Feed

20/03/2020
CMS be­ge­leidt Ne­der­lands be­drijf bij de ver­koop en dis­tri­bu­tie van goed­ge­keur­de...
We­reld­wijd is er een gro­te be­hoef­te aan co­ro­na­tes­ten. Het Ne­der­land­se CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re team heeft on­der ui­terst tijds­kri­ti­sche om­stan­dig­he­den – met het oog op het aan­pak­ken van de pan­de­mie...