Home / Juristen / Katrien van Gisbergen
Katrien-van-Gisbergen-20-CMS-NL

Katrien van Gisbergen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Katrien van Gisbergen is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij houdt zich bezig met het huur- en vastgoedrecht, met een focus op huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte, projectontwikkeling en onroerend goed transacties. Zij staat zowel beleggers, retailers, projectontwikkelaars als overheden bij. Eerder hield zij zich binnen deze praktijkgroep bezig met bouwrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke zaken.

Katrien is sinds 2014 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte zij 5 jaar bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als jurist in het ruimtelijke ordeningsrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Tilburg
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
17/10/2019
On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van de ver­huur­der
Een ac­tie­ve wan­pres­ta­tie met pri­vé­aan­spra­ke­lijk­heid tot ge­volg
14 juli 2016
De Va­lys-zaak: een uit­brei­ding van aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke rechts­be­scher­ming...
Ad­vo­caat-Ge­ne­raal Cam­pos Sán­chez-Bordo­na heeft zich in zijn con­clu­sie van 30 ju­ni 2016 uit­ge­la­ten over pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen die de Ho­ge Raad heeft ge­steld in een zaak over de aan­be­ste­ding van Va­lys-ver­voer. H...
14/07/2016
De Va­lys-zaak: een uit­brei­ding van aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke rechts­be­scher­ming...
17/07/2015
Toe­laat­baar­heid en trans­pa­ran­tie gun­nings­cri­te­ria (CvA, 12 sep­tem­ber 2014)