Home / Juristen / Kimberly Friesen
Kimberly Friesen

Kimberly Friesen

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Kimberly Friesen is advocaat binnen de praktijkgroep IP/IT. Zij specialiseert zich in privacy, data protection en  IT-gerelateerde contracten. Zij adviseert internationale cliënten over onder meer de (praktische) implementatie van de AVG, complexe internationale gegevensoverdrachten, HR- en data protection-gerelateerde kwesties en de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld in het kader van gezondheidszorg tool of diversiteitsprogramma’s). Zij is ook gespecialiseerd in het 24/7 reageren op een breed scala aan grote cyberincidenten, waaronder verschillende complexe, meervoudige grensoverschrijdende datalekken.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Kimberly heeft Qatar Airways ondersteund bij diverse zaken op het gebied van gegevensbescherming.
  • Kimberly adviseert Lemonade Insurance (wereldwijde insurance tech bedrijf) over de uitvoering van hun verzekeringsactiviteiten in Nederland met betrekking tot een breed scala aan zaken op het gebied van gegevensbescherming.
  • Verder biedt Kimberly ondersteuning aan TJX (een toonaangevende off-price retailer van kleding en huismode in de VS en wereldwijd) op het gebied van GDPR/HR-gerelateerde zaken. 
Meer Minder

Opleidingen

  • Master internet, intellectuele eigendom en ICT, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Medeoprichter van de Vereniging voor Jonge Privacy Advocaten Nederland 
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht en Nederlandse Vereniging voor AI en Robotrecht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28 augustus 2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
17/04/2020
Con­nec­ted cars en de AVG: een hot item voor toe­zicht­hou­ders
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
23/09/2019
Uit­ge­licht: Reik­wijd­te van het in­za­ge­recht
23/09/2019
Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy: een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen -...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens en de im­pact van de...
03/07/2019
CMS ad­vi­seert Ren­de­ment Uit­ge­ve­rij bij aan­koop Be­las­ting­Be­lan­gen
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
18/04/2019
Be­scher­ming van be­drijfs­ge­hei­men
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
04/07/2018
Het ge­bruik van dro­nes