Home / Juristen / Lara Lupgens
Portret van Lara Lupgens

Lara Lupgens

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Lara Lupgens is als advocaat werkzaam binnen de Litigation & Insurance Praktijkgroep.

Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Lara adviseert onder meer bij aansprakelijkheden, verzekeringen en contractuele geschillen.

Lara is sinds 2017 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij bij de Rechtbank Gelderland.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master Burgerlijk recht, Radboud Universiteit
  • Bachelor Nederlands recht, Radboud Universiteit
Meer Minder
Get in contact with

Feed

11/02/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "bur­ger­lijk pro­ces­recht" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
08/02/2021
Aan­spra­ke­lijk­heid van de as­su­ran­tie­tus­sen­per­soon bij la­ter vast­ge­stel­de...
Op 15 ja­nu­a­ri 2021 heeft de Ho­ge Raad een in­te­res­sant ar­rest ge­we­zen over de aan­spra­ke­lijk­heid van de as­su­ran­tie­tus­sen­per­soon bij een la­ter vast­ge­stel­de on­der­ver­ze­ke­ring. De­ze uit­spraak van de Ho­ge Raad...
06/07/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen- /con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
17/04/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sec­tie Li­ti­ga­ti­on and In­su­ran­ce ver­zorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­briek "pro­ces­recht al­ge­meen" en "ver­bin­te­nis­sen­recht/con­su­men­ten­recht" van het Tijd­schrift voor de Pro­ces­prak­tijk. Bij­gaand de bij­dra­ge aan...
30/05/2018
Re­de­lijk­heid en bil­lijk­heid blok­ke­ren exo­ne­ra­tie­be­ding
Hof 's-Her­to­gen­bosch, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHS­HE:2018:1836 (en Hof 's-Her­to­gen­bosch, 22 de­cem­ber 2015, ECLI:NL:GHS­HE:2015:5309).  De ex­ploi­tant van een klei­ne ho­re­ca­ge­le­gen­heid ver­trouwt voor wat be­treft...