Home / People / Larissa Verzijden
Portret van Larissa Verzijden

Larissa Verzijden

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Larissa Verzijden is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.

Larissa is sinds 2014 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

03/01/2020
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij in­za­ke de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw...
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw in het his­to­ri­sche cen­trum van Am­ster­dam. Het ge­bouw is een mo­nu­ment ge­le­gen aan Kei­zers­gracht 119-121 en in 2019 vol­le­dig ge­re­no­veerd...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
CMS heeft Ul­tra­con­ge­lad­os Vir­to S.A. ge­ad­vi­seerd bij de koop van Oer­le­mans Foods Group van pri­va­te equi­ty firm H2. Oer­le­mans pro­du­ceert diep­vries­groen­te en -fruit met cir­ca 700 werk­ne­mers in Ne­der­land...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
CMS heeft pri­va­te equi­ty-huis Cin­ven ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food (PPF) van Pam­plo­na Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment.  PPF is een markt­lei­der in de pro­duc­tie van huis­dier­voe­dings­mid­de­len en...