Home / People / Lars Benders
Portret van Lars Benders

Lars Benders

Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Lars Benders is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Hij houdt zich voornamelijk bezig met commerciële vastgoedtransacties en projectontwikkeling.

Lars is sinds 2015 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
  • Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (Vereniging JOJ)
Meer Minder

Opleidingen

  • Notarieel recht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Fiscaal recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Meer Minder

Feed

12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
27/09/2016
CMS ad­vi­seert bij ver­koop The Green Cam­pus Den Haag
CMS heeft de ver­ko­per, Com­merz­bank AG, ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van het ge­bou­wen­com­plex "The Green Cam­pus" in Den Haag na­mens het Duit­se vast­goed­fonds DE­GI Eu­ro­pa.The Green Cam­pus is een groot­scha­lig...
24/12/2015
Erf­pacht­con­ver­sie bij split­sing in ap­par­te­ments­rech­ten
Erf­pacht­con­ver­sie weer in trek in de (na­bije) toe­komst; een kans voor wo­ningei­ge­na­ren? In dit ar­ti­kel wordt de pro­ble­ma­tiek be­spro­ken die zich bij een erf­pacht­con­ver­sie kan voor­doen, met na­me in het ge­val...