Home / Juristen / Lisa Meijer

Lisa Meijer

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Lisa Meijer is als advocaat werkzaam binnen de Litigation & Insurance Praktijkgroep.

Zij is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Lisa adviseert onder meer bij aansprakelijkheden, verzekeringen en contractuele geschillen.

Lisa is sinds 2019 werkzaam bij CMS, daarvoor heeft zij stage gelopen bij de diverse advocatenkantoren.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master arbeidsrecht, 2019 (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Master privaatrecht, 2018 (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, 2017 (Vrije Universiteit Amsterdam)
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
31/03/2020
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
11/03/2020
De uit­leg van de me­de­de­lings­plicht tij­dens de loop­tijd van de ver­ze­ke­ring
HR 21 fe­bru­a­ri 2020, ECLI:NL:HR:2020:311